Timeline กว่าจะเป็นวิศวกร (Ondemand)

“วิศวกร” เมื่อย้อนกลับไปสมัยยังเป็นนักเรียน อาชีพนี้ได้รับความสนใจและเป็นความฝันในหมู่เด็กสายวิทย์-คณิต…