พี่โหน่ง On Demand แชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจจาก Fail To Success

คุณสุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง) ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด…


“พี่โหน่ง OnDemand ” ร่วมเสวนาการพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักศึกษา TU

คุณสุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง OnDemand) ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด…