รวมวลี/ประโยคน่าใช้ เมื่อต้อง...พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ (Ignite)

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง! วันนี้เลิร์นเลยนำเอาวลีและประโยคที่จำเป็นต้องใช้เวลาพรีเซนต์งานมาฝากกัน ?‍??‍?