“นวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข ให้แก่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

งานนวัตกรรมเพื่อสังคม แก้ปัญหาพร้อมสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ สร้างความสุข “Social Innovation in the City”…