โครงการ ‘Life Changing Program – ทุนเปลี่ยนชีวิต’ โดย เลิร์น คอร์ปอเรชั่น สานฝัน สร้างโอกาสให้เด็กไทยวัยมัธยม

เลิร์น คอร์ปอเรชั่น เปิดโครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต – Life Changing Program” สานฝันเยาวชนไทยที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น…