รวมวลี/ประโยคน่าใช้ เมื่อต้อง...พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ (Ignite)

พรีเซนต์งานภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง! วันนี้เลิร์นเลยนำเอาวลีและประโยคที่จำเป็นต้องใช้เวลาพรีเซนต์งานมาฝากกัน ?‍??‍?


เอกลักษณ์การทำงาน ของคน 3 ชาติ ที่คนไทยนำมาปรับใช้ได้

แต่ละประเทศจะมี เอกลักษณ์การทำงาน สไตล์หรือวัฒนธรรมกการทำงานที่แตกต่างกัน แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือ…


5 เทคนิคควรรู้! เมื่อต้องทำงานกับชาวต่างชาติ

ในยุคนี้บริษัทในบ้านเราหลายแห่งมีการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นแถบฝรั่งตะวันตก เช่น อเมริกา ยุโรป…