ตัวอย่าง kpi ของบริษัท

5 หลักการพร้อม ตัวอย่าง KPI ของบริษัท ตั้งอย่างไรให้เวิร์ก! จับต้องได้จริง

ทุก ๆ กลางปีหรือสิ้นปี หลายองค์กรมักมีการประเมินผลงานประจำปีทั้งของพนักงานและตัวธุรกิจเอง…