การศึกษา ในยุค New Normal

การศึกษา ในยุค New Normal การศึกษาไทย ในยุค New Normal นอกจากการปรับรูปแบบ New normal ในชีวิตประจำวัน “โรงเรียน”…


Education Technology กับการยกระดับการศึกษาของไทย

https://www.youtube.com/watch?v=eTCR8gSBv34 ปฏิเสธไม่ได้ว่า วันนี้เทคโนโลยีทั้งเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม…


Education Enhancement with Education Technology

https://www.youtube.com/watch?v=eTCR8gSBv34 It’s undeniable that several technologies like communication network…