THE INSPIRATIVE : Ep 3 เทรนครู : ออนไลน์แพลตฟอร์มสำหรับฝึกอบรมและพัฒนาครู

“ตอนนี้การศึกษาไทยอยู่ในภาวะเหลื่อมล้ำภายในประเทศสูง เราเลยพยายามใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครูและนักเรียน ถ้าเราทำในสิ่งที่ดี ด้วยเจตนาที่ดี และวิธีการที่ถูกต้อง ความสำเร็จรอเราอยู่ ถ้าเราไม่ล้มเลิก”

…คุณธานินทร์ ทิมทอง

จบไปเรียบร้อย สำหรับตอนที่ 3 ของรายการ THE INSPIRATIVE ทาง Amarin TVในวันนี้ คุณ ธานินทร์ ทิมทอง บอกกับเราว่า มีหลากหลายวิธีการที่จะสามารถใช้ในการพัฒนาประเทศ แต่ หนึ่งในวิธีการที่เป็นเส้นทางหลักของการพัฒนาคือด้านบุคลากรด้านการศึกษา เราไม่เคยบอกกับใครๆว่าเราเก่ง แต่เราพอจะมีประสบการณ์การทำงานในด้านนี้ กว่า สิบๆ ปี และเราดีใจเสมอที่ได้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยในการพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทย
” คำว่านวัตกรรม มีหลากหลายมิติหรือมุมมองในการมองหรือหลากหลายวิธีการในการใช้งาน และนวัตกรรมในครั้งนี้ จะเป็นนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าอย่ามหาศาล เมื่อคุณนำมาใช้เพื่อส่วนรวม