TCASter เตรียมมุ่งสู่การเป็น EdTech แนะแนวอันดับ 1 สนับสนุนเยาวชน สู้ในสนามสอบระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

TCASter แอปพลิเคชันและเว็บไซต์แนะแนวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ TCAS หนึ่งใน EdTech จากเครือ LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech จัดโครงการ “School Partner by TCASter”  นำโดย ดร.ธีระยุทธ บุญมา หัวหน้าโครงการ School Partner by TCASter และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด และนายปณต หาญชัยยุทธกร หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาวิชาการ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบสื่อความรู้และข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับเยาวชนวัยมัธยมปลาย ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านงานแนะแนว และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

 

สื่อความรู้และการแนะแนวที่ TCASter ได้จัดทำให้กับโรงเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม ได้แก่ การค้นหาตัวตนแบบอิคิไก เพื่อการค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างความมั่นใจในการเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการ, กิจกรรมแพลนเนอร์ เพื่อวางแผนการอ่านหนังสือได้อย่างมั่นใจในกลุ่มนักเรียนม. 4 – ม. 6 (DEK67,68,69), อบรมให้ความรู้เรื่องขั้นตอนสำคัญในการสอบ TCAS ปีการศึกษา 2566 ทั้งการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ หรือขั้นตอนที่ควรระวังเพื่อให้การสอบเป็นไปตามเป้าหมาย, แนะนำเทคนิคการจัดอันดับคณะ เพื่อเป้าหมายสู่มหาวิทยาลัยในฝัน, ให้คำแนะนำเรื่องการสมัครสอบ TCAS รอบที่ 3 ตลอดจนข้อมูลมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการแข่งขันสูง 10 อันดับ จาก 4 คณะ ในกลุ่ม กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) เป็นต้น ปัจจุบัน TCASter ทำการส่งมอบสื่อความรู้ พร้อมเข้าแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนแล้วกว่า 300 แห่ง โดยในอนาคต TCASter มีเป้าหมายที่จะเข้าไปสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนอีก 1,000 แห่งทั่วประเทศ

 

 

ดร.ธีระยุทธ บุญมา หัวหน้าโครงการ School Partner by TCASter และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด บริษัทในเครือ LEARN Corporation กล่าวว่า “TCASter ได้ตระหนักถึงปัญหาการเข้าถึงการแนะแนวการศึกษาที่มีคุณภาพ และปัญหาความเครียดเรื่องการศึกษาต่อในวัยมัธยมปลาย จึงจัดทำแอปพลิเคชันและเว็บไซต์สำหรับน้อง ๆ เปรียบเสมือนตัวช่วยหรือเพื่อนคู่หู คอยแนะนำและแนะแนวทางการศึกษาต่อ ด้วยการรวบรวมข้อมูล เทคนิค ตลอดจนจัดทำสนามสอบจำลองให้กับน้อง ๆ เพื่อแบ่งเบาปัญหาและพัฒนาคุณภาพการแนะแนวการศึกษาในเยาวชนไทย สำหรับโครงการ “School Partner by TCASter” เกิดจากที่เราพบปัญหาการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน พบว่าคุณครูในหลายโรงเรียนล้วนแต่มีหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างมาก ทำให้คุณครูแนะแนวบางส่วนอัปเดตข้อมูลการสอบล่าช้า หรือไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเต็มที่ TCASter จึงอยากส่งต่อจุดแข็งที่เรามี ด้วยการจัดทำสื่อข้อมูลต่าง ๆ พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน”

 

โรงเรียนที่สนใจสื่อแนะแนวจากโครงการ “School Partner by TCASter” สามารถติดต่อขอรับสื่อ พร้อมการแนะแนวการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยได้ที่ Facebook: TACSter หรือ www.facebook.com/TCASterApp