The International CSR Excellence Awards 2023

LEARN พา “ทุนเปลี่ยนชีวิต” คว้ารางวัล CSR ระดับโลก The International CSR Excellence Awards 2023 ตอกย้ำการศึกษาสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

LEARN Corporation (เลิร์น คอร์ปอเรชั่น) ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech สำหรับทุกวัย ผู้ก่อตั้งโครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” โดยมูลนิธิเลิร์น ทุนหลักสูตรการเรียนสำหรับเยาวชนมัธยมปลายที่ขาดโอกาสทางการศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท Philanthropy หรือโครงการประเภทการกุศล ในเวทีระดับโลก The International CSR Excellence Awards 2023 ที่จัดขึ้นโดย The Green Organisation แห่งสหราชอาณาจักร ตอกย้ำจุดยืนด้านการยกระดับการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนในสังคม

 

The International CSR Excellence Awards 2023 โดย The Green Organisation แห่งสหราชอาณาจักร เป็นองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลที่ไม่แสวงหาผลกำไร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความใส่ใจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ล่าสุด  โครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต” โดยมูลนิธิเลิร์น ได้รับรางวัล The International CSR Excellence Awards ระดับ Gold ประเภท Philanthropy หรือโครงการประเภทการกุศล จากผลการดำเนินงานของมูลนิธิเลิร์น ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการทุนเปลี่ยนชีวิตอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 4 ปี สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยระดับมัธยมปลาย ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพพร้อมได้เรียนรู้กับคุณครูมากประสบการณ์จาก LEARN Corporation และพันธมิตรด้านการศึกษา ได้แก่ OnDemand (ออนดีมานด์), Farose Academy (ฟาโรส อะคาเดมี่), Da’Vance (ดาว้องก์),  Premier Prep (พรีเมียร์ เพรพ) และ TCASter (ทีแคสเตอร์) ผ่านเครื่องมือ EdTech (Education Technology) เพื่อกระจายความรู้ให้เข้าถึงเยาวชนทั่วประเทศ อีกทั้ง ในโครงการยังมีกิจกรรม Pay it Forward หรือกิจกรรมจิตสาธารณะ ที่ฝึกฝนแนวคิดควบคู่กับทัศนคติการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมให้กับเยาวชน ปลูกฝังความสามารถทั้งด้านความรู้วิชาการและจิตสำนึกที่ดี สู่การพัฒนาสังคมในอนาคตอย่างยั่งยืน นอกจาก “ทุนเปลี่ยนชีวิต” โดยมูลนิธิเลิร์น ที่ได้รับรางวัล The International CSR Excellence Awards แล้ว ยังมีองค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับโครงการเพื่อสังคม อาทิ Durham University, Accord Healthcare และ PT Pertamina  เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

นายธานินทร์ ทิมทอง ประธานกรรมการ มูลนิธิเลิร์น และประธานเจ้าหน้าที่สายความยั่งยืนทางสังคม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง รางวัลนี้เป็นการยืนยันว่าโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต และสิ่งที่ LEARN มุ่งมั่นทำ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ดำเนินงานมาแล้วกว่า 4 ปี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 16,000 คน และมอบทุนหลักสูตรการเรียนไปแล้วกว่า 14,000 หลักสูตร เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยแพสชันของกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาการศึกษาประเทศ นั่นก็คือกลุ่มพนักงาน LEARN Corporation และบริษัทในเครือ เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ขาดโอกาส ประสบความสำเร็จทางการศึกษาตามเป้าหมายของตนเอง นอกจากนี้กิจกรรม Pay it Forward หรือกิจกรรมจิตสาธารณะ ยังช่วยฝึกฝนแนวคิดควบคู่กับทัศนคติการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมให้กับเยาวชนในโครงการ ปลูกฝังให้เยาวชนมีความสามารถทั้งด้านความรู้และจิตสำนึกที่ดี นำไปสู่การพัฒนาสังคมในอนาคตอย่างยั่งยืนอีกด้วย” ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือร่วมเป็นพาร์ตเนอร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.learn.co.th/ทุนเปลี่ยนชีวิต