LEARN ผนึกกำลัง 4 สถาบันตัวท้อป เปิด “Medical Career School” หลักสูตรเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่อาชีพแพทย์ ที่ครอบคลุมที่สุด

LEARN Corporation ผนึกกำลัง 4 สถาบันในเครือฯ เปิดบริการใหม่ “Medical Career School” บริการเสริมทัพให้วัยเรียนเตรียมความพร้อมสู่อาชีพแพทย์ด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสและปูทางให้เยาวชนคว้าอาชีพในฝันได้สำเร็จ

LEARN Corporation ผู้นำ Lifelong Learning EdTech สำหรับทุกวัย ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการวางแผนการศึกษาในเยาวชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มมัธยมปลายที่วางเส้นทางอาชีพในฝันเข้าศึกษาต่อในคณะแข่งขันสูงอย่างคณะแพทยศาสตร์ ที่มีอัตราการรับสมัครสวนทางกับจำนวนผู้สมัครในทุกปี จึงทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ต้องแบกรับภาระการเรียน พร้อมกับฝึกฝนความรู้ทางวิชาการอย่างหนักเพื่อให้ตนเองคว้าอาชีพในฝันได้สำเร็จ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์วางแผนและแนะแนวการศึกษามากว่า 18 ปี LEARN Corporation จึงพัฒนาบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “Medical Career School” หลักสูตรเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่อาชีพแพทย์ รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเยาวชนวัยมัธยมปลายที่ต้องการศึกษาต่อในคณะแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยในไทย ด้วยการผนึกกำลัง 4 สถาบันชั้นนำ ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษา ได้แก่ OnDemand, TCASter, Ignite by OnDemand และ APPA ปูทางให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมอย่างครอบคลุม ด้วยหลักสูตรวิชาการเข้มข้น ศูนย์ฝึกฝนทำข้อสอบ และการค้นหาตัวตนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อค้นพบกลุ่มแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะกับผู้เรียน อีกทั้ง Medical Career School ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างตรงประเด็น จึงผสานการเรียนรู้ 3 รูปแบบเข้าในหลักสูตร คือ การวางแผนการเตรียมตัวอย่างมีกลยุทธ์โดยผู้เชี่ยวชาญ คัดเลือกหลักสูตรออนไลน์ที่เหมาะกับผู้เรียน และเรียนรู้ด้วยการลงมือทำผ่านกิจกรรมแคมป์หรือเวิร์กชอป นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรม Career Plus ที่ช่วยปรับระดับการเรียนรายบุคคลกับครูผู้สอนแบบส่วนตัวหรือ 1-1 เพื่อติดตามผล วิเคราะห์และปรับแผนการเรียน พร้อมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนและปลูกฝังความเข้าใจระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองร่วมกันอีกด้วย

นายสุธี อัสววิมล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์นวัตกรรม และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาชีพแพทย์ คืออาชีพในฝันของเยาวชนไทยหลาย ๆ คน LEARN จึงใช้สรรพกำลังที่เรามีช่วยเสริมให้ความฝันของเยาวชนสำเร็จตามเป้าหมาย เกิดเป็น Medical Career School รุ่นที่ 1 ที่ได้ความร่วมมือจาก 4 สถาบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพการศึกษาที่ช่วยให้เยาวชนสอบติดคณะแพทย์มาแล้วกว่า 10,000 คน พัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมที่สุดนี้ขึ้น ถ้ามองในแง่ของผู้เรียน Medical Career School จะไม่ใช่แค่หลักสูตรออนไลน์ แต่คือโซลูชันเพื่อปูทางสู่อาชีพแพทย์ที่มีครบทุกอย่างสำหรับผู้เรียน เพื่อเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการสอบติดคณะแพทย์ให้มากที่สุด ส่วนในแง่ของสังคม จากปัญหาจำนวนแพทย์ขาดแคลนหรือนักเรียนแพทย์ลาออกกลางคัน เรามองว่า Medical Career School จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้ในระยะยาว เพราะนอกจากจะเตรียมความพร้อมแล้ว ตัวหลักสูตรยังช่วยสร้างความเข้าใจในสาขาอาชีพ พร้อมปลูกฝังแนวคิดของแพทย์ให้กับผู้เรียนและครอบครัวตั้งแต่ก่อนตัดสินใจเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็นการส่งเสริมการวางแผนอาชีพในอนาคตของเยาวชน และช่วยลดอัตราลาออกกลางคันของนักเรียนแพทย์อีกด้วย”

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด “Medical Career School” หลักสูตรเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่อาชีพแพทย์ รุ่นที่ 1 ได้ที่ www.ondemand.in.th/medical-career-school