LEARN ปั้นโรงเรียนปังใน 3 ปี! ดันเด็กให้เก่งที่สุดในแบบของตัวเอง กับผลสอบติดมหา’ลัยตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษา และแสดงภาพยนตร์ที่จะได้ไปฉายที่กัมพูชา

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือ Learn Satit Pattana School (LSP) โรงเรียนแนวใหม่ภายใต้การดำเนินงานของ LEARN Corporation ผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech สำหรับทุกวัย ที่เข้ามาบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติในวัฒนธรรมและบริบทสังคมไทย พร้อมสนับสนุนศักยภาพนักเรียนแต่ละคนให้ประสบความสำเร็จในแบบของตนเอง

ล่าสุด นักเรียนระดับชั้นม. 6 กว่า 40% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้ตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษา ได้แก่ University of Toronto (Canada), University of Calgary (Canada), Ehwa Womans University (Korea), Tokyo International University (Japan), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยศิลปากร และ SIIT เป็นต้น อีกทั้ง นักเรียนในกลุ่มที่สนใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติยังมีผลการสอบ IELTS อยู่ในระดับ 7.0 ขึ้นไป โดยคะแนนสูงสุดที่นักเรียนสอบได้ คือ 8.5 ซึ่งถือเป็นคะแนนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ในระดับดีมาก

 

 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังต่อยอดความสามารถของนักเรียนระดับม.4 วิชาการแสดง ด้วยการสนับสนุนการถ่ายทำและแสดงภาพยนตร์เรื่อง “SCENE 13 กลัว กล้า อาถรรพ์” ผลงานการแสดงของนักเรียนกว่า 13 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณฌาธาม วรโชติวาทินทร์ เป็นครูสอนการแสดง เขียนบท กำกับภาพยนตร์ และร่วมแสดง จัดแสดงรอบปฐมทัศน์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ในงานมี คุณเดวิด ชัชวาลย์ อัศวนนท์ นักแสดงมากความสามารถร่วมเป็นแขกรับเชิญ และภาพยนตร์เรื่อง “SCENE 13 กลัว กล้า อาถรรพ์” ยังได้รับการติดต่อไปฉายที่ประเทศกัมพูชาอีกด้วย

 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือ Learn Satit Pattana School (LSP) อยู่ระหว่างการเปลี่ยนชื่อจาก รร.สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โดย LEARN Corporation เข้ามาบริหารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ ด้วยการใช้ Education Technology จากกลุ่มธุรกิจในเครือเป็นเครื่องมือผลักดันคุณภาพการเรียนการสอน เช่น เรียนวิชาการกับ OnDemand, LearnEducation นอกจากนี้ยังให้อิสระในการเลือกเรียนวิชาเลือกกว่า 40 วิชา กับพาร์ตเนอร์ชั้นนำระดับประเทศ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การสร้างนวัตกรรม, การเขียนโปรแกรม, ทักษะสถาปนิก, การแสดง, การเต้น, ทำอาหาร ฯลฯ พร้อมปรับหลักสูตรการเรียนรู้แบบ Personal Growth ที่อิงจากหลักจิตวิทยา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและสะท้อนตัวตน นำไปสู่การค้นพบศักยภาพของตนเองและอาชีพในฝัน อีกทั้งยังโดดเด่นด้วยสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cambridge International School ที่สอนโดยครูต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า รร.นานาชาติ ควบคู่กับสภาพแวดล้อมอาคารเรียน หอพัก และบรรยากาศการเรียนที่เปิดกว้างทางความคิด ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข กล้าแสดงออกอย่างเคารพความคิดผู้อื่น ผลักดันความสามารถของนักเรียนให้เก่งที่สุดในแบบของตนเอง พร้อมชีวิตในวัฒนธรรมและบริบทสังคมไทยได้อย่างสมบูรณ์

 

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การบริหารของ LEARN Corporation โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือ Learn Satit Pattana School (LSP) ได้รับความสนใจจากครอบครัวยุคใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 345.41% ครอบครัวที่กำลังมองหาโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับ ม.1-5 สามารถพูดคุยกับผู้บริหารพร้อมเจาะลึกหลักสูตรทุกแง่มุม ได้ในงาน Online
Open Hous
e คลิก หรือสำรองการเยี่ยมชมโรงเรียนได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-14.30 น. สอบถามข้อมูล Line Official: @Satitpattanaschool หรือ โทร 06-2603-9555 (ติดต่อฝ่ายรับสมัครนักเรียนใหม่)