โครงการ ‘Life Changing Program – ทุนเปลี่ยนชีวิต’ โดย เลิร์น คอร์ปอเรชั่น สานฝัน สร้างโอกาสให้เด็กไทยวัยมัธยม

เลิร์น คอร์ปอเรชั่น เปิดโครงการ “ทุนเปลี่ยนชีวิต – Life Changing Program” สานฝันเยาวชนไทยที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น แต่ต้องการโอกาสและทุนทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนที่ได้รับทุนได้เข้าเรียนเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการพร้อมรับการแนะแนวการศึกษาต่อจาก OnDemand สถาบันกวดวิชาอันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำความรู้ความสามารถผนวกความมุ่งมั่นของตนมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

นายสาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทุกช่วงวัย (Edtech) เล็งเห็นปัญหาด้านการศึกษาสำหรับเยาวชนวัยมัธยมปลายที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและทุนทรัพย์ จึงได้จัดตั้งโครงการ ‘Life Changing Program – ทุนเปลี่ยนชีวิต’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประเทศ และตอกย้ำปณิธานความเชื่อในการให้โอกาสด้านการศึกษา ด้วยบุคลากรครูคุณภาพ และเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จึงต้องการสานฝันให้กับเยาวชนไทยได้ใช้โอกาสด้านศึกษาเปลี่ยนชีวิตและอนาคต ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

นายสุธี อัสววิมล กรรมการบริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น และผู้ก่อตั้งสถาบัน OnDemand เสริมว่า โครงการ ‘ทุนเปลี่ยนชีวิต’ เป็นทุนการศึกษาที่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้อย่างเท่าเทียม เปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย และมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน ได้มีโอกาสเปลี่ยนชีวิตของตนเองด้วยการศึกษา กับการเรียนที่สถาบัน OnDemand ที่เหมาะสมกับความฝันและความสนใจของแต่ละบุคคล ควบคู่กับการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจากบุคลากรครูระดับแนวหน้า ที่มีประสบการณ์สอนและแนะแนวเยาวชนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำมานานกว่า 15 ปี นอกจากนี้ ‘Life Changing Program – ทุนเปลี่ยนชีวิต’ ยังเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นำ การกล้าตัดสินใจ การพัฒนาตนเอง และการฝึกให้เยาวชนได้ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ด้วยกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ ร่วมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรุ่นพี่ และรุ่นน้อง ตลอดจนการปรึกษาแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

โรงเรียนที่ต้องการนำโครงการ ‘Life Changing Program – ทุนเปลี่ยนชีวิต’ ไปประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนของตนเอง หรือเยาวชนไทยที่สนใจสมัครทุน สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.learn.co.th/ทุนเปลี่ยนชีวิต หรือ lifechanging@learn.co.th