เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ชู Seamless Learning ฝ่าวิกฤติ Covid-19 ยอดผู้ใช้งานโตสวนกระแสเศรษฐกิจ


จากการระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดวิกฤติในประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ รวมถึงธุรกิจต่างๆ บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น องค์กรอันดับหนึ่งด้านการศึกษาของไทย ได้มีการเตรียมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน และเตรียมแนวทางปรับตัวในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ก่อนการประกาศจากรัฐบาล ทำให้สามารถฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปได้ และยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องได้อย่างเต็มศักยภาพ
นายสาธร อุพันวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยว่า “จากการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือต่างๆ ทำให้ปัจจุบัน เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ได้ก้าวสู่การเป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านการศึกษาของประเทศไทย จนได้ขยายกลุ่มธุรกิจออกไปจำนวนกว่า 6 กลุ่มธุรกิจ ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ทุกช่วยวัย ตั้งแต่วัยประถม มัธยม มหาวิทยาลัย จนถึงวัยทำงาน และสามารถสร้างความสำเร็จด้วยการลดความเหลื่อมล้ำให้ระบบการศึกษาไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ได้มีการออกนโยบาย โดยคำนึงถึงสุขภาพ สร้างความมั่นใจ รวมถึงลดผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมที่กระทบต่อดำเนินธุรกิจให้กับพนักงาน อาทิ การลดการรวมตัวของพนักงาน และแจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน ตลอดจนปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งองค์กร ด้วยการ ‘คงการเข้าถึงผู้บริโภค’ แบบ ‘เว้นระยะห่าง’ โดยใช้ระบบการเรียนรู้แบบ ‘Seamless Learning’ บนออนไลน์แฟลตฟอร์ม Learn Anywhere ที่เข้ากับไลฟ์สไลต์ของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ประจวบกับสถานการณ์ ‘เว้นระยะห่าง’ ที่เกิดขึ้น จึงสามารถปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ได้ทันที โดยเน้นผลลัพธ์การคงคุณภาพเท่าช่วงเวลาปกติ เพื่อลดการรวมตัวของคนจำนวนมาก และป้องกันสุขภาพของพนักงานและผู้เรียนตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ ‘OnDemand’ ได้ปรับระบบการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ เป็นออนไลน์ เช่น ระบบการเรียนออนไลน์บนแฟลตฟอร์ม Learn Anywhere พร้อมจัดส่งตำราเรียนให้ฟรี
รวมถึงพัฒนารายการออนไลน์ร่วมกับกวดวิชาพาร์เนอร์ Da’vance, Farose Academy, Forward English กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองออนไลน์ ‘OnDemand Infinite Success Online’ และถ่ายทอดสด ‘พี่ทอล์ค น้องโทร’ ตอบปัญหาด้านการเรียนสำหรับนักเรียนทุกสัปดาห์ เพื่อลดการรวมตัวของคนจำนวนมาก โดยกิจกรรมทั้งหมดมียอดเข้าชมรวมกว่า 300,000 ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน “บริษัท สคูลดิโอ” ได้ปรับการเรียนการสอนแบบ Workshop ที่ห้องเรียน เป็นการ Live Workshop ทางออนไลน์ โดยยังคงคุณภาพบทเรียนให้เทียบเท่ากับการ Workshop แบบปกติ และมีการเปิดตัว ‘Skooldio Tutorials’ พื้นที่สำหรับผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งปันความรู้โดยผู้เรียนสามารถทดลองเรียนได้ฟรี 15 นาที ตอบสนองพฤติกรรม Work From Home

อีกทั้งยังมีการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานใหม่เพื่อรองรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทอื่น ต้อนรับบุคลากรคุณภาพในช่วงเวลาวิกฤติ โดยมีผู้สมัครรวมกว่าร้อยคนภายใน 1 สัปดาห์ และ “Ignite by OnDemand” ที่ได้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ และมีการวีดีโอคอลออนไลน์แบบรายบุคคล เพื่อคงความใกล้ชิดระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอนซึ่งเป็นการคงจุดเด่นสำหรับ Ignite by OnDemandแบบช่วงเวลาปกติไว้ และเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นนักเรียนภาคอินเตอร์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงที่ถูกเลื่อนออกไป เช่น กิจกรรมแนะแนวผู้ปกครอง การอัพเดทข่าวสารการสอบภาคอินเตอร์ฯ กิจกรรมติวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบจริงทุกสัปดาห์ และกิจกรรม ‘ติวฟรีปลุกไฟ’ ติวข้อสอบ แนะแนวการศึกษา และทดลองสอบเป็นเวลา 14 วัน มียอดผู้ลงทะเบียนมากกว่าช่วงเวลาปกติถึง 10 เท่า เป็นต้น​
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ยังคงลดความเสี่ยงของพนักงาน โดยยังคงลดการรวมตัวของด้วยการให้พนักงานทำงานที่บ้าน จัดส่งหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลให้พนักงานทั่วประเทศ และสลับกันเข้าออฟฟิศหากมีความจำเป็น รวมถึงการจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารได้บอกเล่าแนวทางการดำเนินงานทางธุรกิจ สร้างความมั่นใจ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย เพื่อคงความใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ในส่วนของการเรียนการสอน ยังคงเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนที่บ้าน แต่เน้นคุณภาพการเรียนรู้เทียบเท่าช่วงเวลาปกติ รวมทั้งกิจกรรมที่ยังคงจัดบนแฟลตฟอร์มออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ทำให้จากวิกฤติที่ผ่านมา ในขณะที่ธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบลุกลามไปทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ กลยุทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ และการปรับตัวที่คำนึงถึงการนำไปใช้ได้จริง การคงคุณภาพการเรียนการสอน และโอกาสจากวิกฤติเป็นสำคัญ ส่งผลให้ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น สามารถรับมือกับวิกฤติโควิด-19 โดยไม่ได้รับผลกระทบ แต่ยังสามารถคงฐานลูกค้าเก่าพร้อมเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ สวนกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก” นายสาธร กล่าว