เลิร์น คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสนับสนุนคอร์สเรียนออนไลน์ให้นักเรียน 
นักศึกษา และครูทั่วประเทศ ช่วง Covid-19


นายสาธร อุพันวัน CEO ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยว่า “จากปณิธานขององค์กรที่จะยกระดับประเทศผ่านการพัฒนาระบบการศึกษาไทยทั้งระบบ พร้อมมุ่งขับเคลื่อนและลดความเหลื่อมล้ำให้กับการศึกษาของประเทศผ่านนวัตกรรม ซึ่งจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อหลายๆภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ภาคการศึกษาที่โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ตามปกติ
ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้การศึกษาไทยต้องหยุดชะงัก เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จึงได้มุ่งหน้าสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนคอร์สเรียน ให้กับอาจารย์และนิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัย สำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนคอร์สอบรมออนไลน์ให้คุณครูโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะเชื่อว่าครูคือกำลังสำคัญของการศึกษาและอนาคต โดยรวมมูลค่าคอร์สออนไลน์ที่ได้สนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 3.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ ยังได้มีการสนับสนุนในภาคการแพทย์ เพื่อให้กำลังใจบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนแถวหน้าที่สำคัญที่จะสามารถหยุดวิกฤติครั้งนี้ได้ ทั้งร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอลล์ ให้แก่ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมบริจาค Face Shield ที่เหล่าพนักงานขององค์กรได้ร่วมกันทำขึ้นกว่า 35,000 ชิ้น และร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
คอร์สเรียน