"เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น"ร่วมจัดบูทกิจกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “การศึกษาท้องถิ่นไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”


บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดบูทกิจกรรมในงานประชุมสัมมนาวิชาการ “การศึกษาท้องถิ่นไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย เยี่ยมชมบูทในฐานะผู้ใช้งานห้องเรียนดิจิทัล Blended Learning Solution นักเรียนระดับมัธยมต้น มากกว่า 7 ปี โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีอย่างต่อเนื่อง และภายในบูทมีผู้บริหารจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆให้ความสนใจและเยี่ยมชมบูทเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี