มูลนิธิเลิร์น จับมือ 12 โรงเรียนทั่วประเทศ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนได้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

มูลนิธิเลิร์น โดยบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายธานินทร์ ทิมทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ปีที่ 3” กับ 12 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 คน ผ่านทุนคอร์สเรียนจาก LEARN Corporation และพาร์ตเนอร์ อาทิ OnDemand, Farose Academy, DA’VANCE Premier Prep และการแนะแนวการศึกษาโดย TCASter พร้อมอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายสำคัญของ LEARN Corporation ที่ต้องการยกระดับการศึกษาของประเทศ และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

 

 

สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนคอร์สเรียนจากโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ปีที่ 3 จาก 12 โรงเรียน ที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ  จะได้นำคอร์สเรียนที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มผลการเรียนและเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้

 

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ปีที่ 3”

 1. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 2. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
 3. โรงเรียนปทุมคงคา
 4. โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
 5. โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
 6. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 7. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
 8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
 9. โรงเรียนพรหมพินิจชัยบุรี
 10. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
 11. โรงเรียนหัวหิน
 12. โรงเรียนภปร. ราชวิทยาลัย