“พี่โหน่ง OnDemand ” ร่วมเสวนาการพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักศึกษา TU

คุณสุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง OnDemand) ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อพัฒนาศักยภาพ By TU Potential Club ร่วมกับ ยิบโซ อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์ เพื่อแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์การทำงาน ร่วมถึงการดึงศักยภาพมาพัฒนาตนเองได้อย่างไร ให้กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่สนใจ เมื่อวานนี้ ที่ตึกปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#LearnCorporation TU Potential