ทุนเปลี่ยนชีวิต โดยมูลนิธิเลิร์น จับมือ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ มอบอุปกรณ์การเรียน “คอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง” ให้เยาวชนใช้สานฝันการศึกษา

ดร.ธรรมจรรย์ วูด ผู้จัดการโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต โดยมูลนิธิเลิร์น และผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนทางสังคม บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับคอมพิวเตอร์จาก นางพิทยา อินภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ในโครงการ “คอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง” โดย The Nine Center Rama 9 ธุรกิจในเครือ MBK Center เพื่อนำคอมพิวเตอร์สภาพดีที่ปลดระวางแล้ว ส่งต่อให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดโอกาส ใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนและเข้าถึงความรู้ทางวิชาของโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อพัฒนาผลการเรียนและเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป้าหมาย สอดรับกับเจตนารมณ์ของ LEARN Corporation และ The Nine Center Rama 9 ที่ต้องการสนับสนุนการเยาวชนให้การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาในสังคม

โครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยพบว่ามีเยาวชนในโครงการเป็นจำนวนมาก ที่มีความสามารถทางวิชาการแต่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และมีโอกาสเข้าถึงหลักสูตรที่ได้รับจากโครงการฯ แค่ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเท่านั้น ไม่สามารถกลับไปทบทวนบทเรียนที่บ้านได้ หน่วยงาน หรือองค์กรใดที่ต้องการบริจาคอุปกรณ์การเรียนไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่ยังคงสภาพดีและใช้งานได้ เช่น คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต ให้กับนักเรียนในโครงการทุนเปลี่ยนชีวิตได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ โครงการทุนเปลี่ยนชีวิต บริษัทเลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 087-5005288