มูลนิธิเลิร์น โดย LEARN Corporation ผสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มอบทุนคอร์สเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

มูลนิธิเลิร์น โดยบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ธรรมจรรย์ วูด ผู้จัดการโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต และผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและความยั่งยืน บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ  สำนักงานเขตสมุทรปราการพร้อมตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนในสังกัด นำโดย ดร.วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมตัวแทนคุณครูจากโรงเรียนในสังกัดรวม 24 โรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ปีที่ 3” เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

 

 

จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการฯ โรงเรียนในสังกัด สพม. สมุทรปราการ ได้ให้ความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน โดยมูลนิธิเลิร์นได้สนับสนุนคอร์สเรียนจากสถาบันกวดวิชา OnDemand, Farose Academy, DA’VANCE Premier Prep และ TCASter โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันแต่อย่างใดให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.สมุทรปราการจำนวนมากกว่า  150 คน