สคูลดิโอ

Skooldio สตูดิโอสำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิลใหม่ๆ ด้วยบทเรียนผ่านห้องเรียนจริงและห้องเรียนออนไลน์
นำทีมโดยดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist จากองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก

มุ่งที่จะช่วยให้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในทักษะสมัยใหม่ เช่น คอร์สการเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำธุรกิจดิจิทัล ฯลฯ อีกทั้งยังมีบริการเทรนนิ่งให้กับองค์กร เพื่อสร้างทีมงานให้มีความพร้อมที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจของตน

เว็บไซต์หลัก สคูลดิโอ