LIFE CHANGING PROGRAM ทุนเปลี่ยนชีวิต ปี3 โดย Learn Corporation เปิดรับสมัครน้องๆ คว้าโอกาส พลิกชีวิต พิชิตมหาวิทยาลัย สนับสนุนคอร์สเรียนและการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับเยาวชนวัยมัธยมปลายทั่วประเทศ

สมัครทุนเปลี่ยนชีวิต

วัตถุประสงค์

สนับสนุนเยาวชนไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและความฝัน ด้วยการกระจายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ให้เข้าถึงเยาวชนที่ต้องการโอกาสและทุนทรัพย์อย่างเท่าเทียม สานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประเทศ เพื่อความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

รายละเอียดทุนฯ

 • คอร์สเรียนจาก จากสถาบัน OnDemand, DA’VANCE, Farose Academy และ Premier Prep
 • การแนะแนวการศึกษาจากครู OnDemand และ TCASter
 • อบรม และเวิร์กชอปเสริมสร้างความเป็นผู้นำ

คุณสมบัติ

1. เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับ ม.4 ม.5 หรือ ม.6
2. มีคะแนนเรียนในเกณฑ์ดี (GPA 3.00 ขึ้นไป)
3. รายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน
4. มีความเป็นผู้นำ จิตใจดี ชอบช่วยเหลือและส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ผู้อื่น

ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

วันนี้ – 31 ธ.ค. 2565

ขั้นตอนการขอทุนฯ

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ลิงก์ สมัครทุนเปลี่ยนชีวิต คลิกที่นี่
 2. ส่งหลักฐานยืนยันการขอรับทุนฯ คลิกที่นี่
 3. แอด Line Official: @LC_LCP

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. หนังสือรับรองจากคุณครู
 2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบเกรดเฉลี่ยภาคเรียนล่าสุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. เอกสารแสดงรายได้/หนี้สิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)– ใบแจ้งเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)– หลักฐานการกู้ยืม (ถ้ามี)– เอกสารการจ่ายภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
  กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพอิสระ หรือไม่มีหลักฐานทางการเงิน ขอให้แนบภาพถ่ายสถานที่ทำงาน หรือภาพถ่ายการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง
 5. แผนการเรียนจาก SUCCESS PLAN

เงื่อนไขหลังจากได้รับทุน

1. มีการใช้คอร์สเรียนอย่างน้อย 10 ชม. ภายใน 60 วัน หากครบกำหนด 60 วันแล้ว คอร์สยังไม่มีการใช้งานครบตามกำหนด ทางโครงการขออนุญาตเพิกถอนคอร์สดังกล่าว2. คอร์สเรียนที่ได้รับมีวันหมดอายุและจำนวนชั่วโมงจำกัด (ทั้งนี้ได้รับการประเมินแล้วว่า คอร์สเรียนที่ได้รับมีจำนวนชั่วโมงเพียงพอต่อการเรียนและทบทวนบทเรียน)3. คอร์สเรียนที่ได้รับไม่สามารถโอนย้ายให้แก่บุคคลอื่นได้ในทุกกรณี

หากนักเรียนเข้าเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือทาง Line ภายใน 7 วัน หลังจากส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

*ทุนฯ ที่ได้รับ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดโครงการฯ และขอสงวนสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาในภาคเรียนปัจจุบันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในภาคเรียน หรือปีการศึกษาถัดไปได้

สมัครทุนเปลี่ยนชีวิต

A: ถ้าไม่มีเอกสารในรูปแบบทางการ นักเรียนสามารถส่งรูปภาพ หรือเอกสารประกอบ เช่น เอกสารกู้ยืม ภาพถ่าย เอกสารยืนยันการเสียภาษี หรือเอกสารรับรองจากครูประจำชั้น เพื่อประกอบการพิจารณาได้

A: ทุนเปลี่ยนชีวิตสนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนวัยมัธยมทุกคน ทั้งนี้ทุนฯ ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น สายศิลป์-คำนวณ สามารถเรียนคอร์สวิชาคณิตศาสตร์ได้

A: ทุนเปลี่ยนชีวิต เป็นทุนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ

A: ทุนเปลี่ยนชีวิตสนับสนุนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยนักเรียนทุนฯ ควรรักษาผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ดีตลอดระยะเวลาการรับทุน หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทางโครงการฯ สามารถระงับได้ทันที

A: ได้ ถ้านักเรียนไม่มีใบเกรด สามารถใช้ ปพ. 1 หรือเอกสารที่แสดงเกรดเฉลี่ยที่ทางโรงเรียนออกให้ได้

A: ถ้านักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทีมงานจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือ Line เพื่อนัดวันสัมภาษณ์ภายใน 7 วัน

ข่าวโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต