เลิร์นฮับLearn Hub+  Co Learning Space ย่านสยามแสควร์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจภายใต้ Learn Corporation  ที่ดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า การศึกษา ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นได้
Learn Hub+ Co มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพสังคมผ่านการศึกษา โดยเป็นสถานที่ที่สร้างการเชื่อมโยงจากภาคีและบุคคลที่เห็นความสำคัญของการศึกษา(Connecting) เกิดการพัฒนาตนเองและผู้อื่นจากการเรียนรู้ (Learning) และเกิดการต่อยอด สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมความรู้ในรูปแบบต่างๆ (Innovating)
Learn Hub+ ยังมุ่งหวังที่ทำให้ Co Learning Space แห่งนี้เป็นที่ๆ ทุกคนสามารถมาค้นหาแรงบันดาลใจ หรือหาสถานที่ทำงานใหม่ๆ ไม่จำเจ ด้วยพื้นที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะนั่งทำงาน อ่านหนังสือ ห้องประชุมหลายขนาดให้ได้เลือกรวม ถึงห้องสัมนาขนาดใหญ่ที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับการจัดประชุมหรือ Workshop ในรูปแบบต่างๆ

Vision

วิสัยทัศน์
เป็นสถานที่ของคนที่รักการเรียนรู้ ได้พัฒนาตัวเอง เพื่อส่งต่อคุณค่าดีๆให้สังคม และประเทศชาติต่อไป

Mission

พันธกิจ
แหล่งรวมนวัตกรรมความรู้เพื่อการศึกษาที่ครบวงจร รวมข้อมูลที่ทันสมัย  เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากพัฒนาตัวเอง และเป็นเวทีให้กับภาคีและบุคคลที่เห็นความสำคัญของการศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้ถ่ายทอดให้กับผู้อยากเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาทั้งสองฝ่ายไปพร้อมกัน

OUR SERVICE

บริการของเราFacilities

สิ่งอำนวยความสะดวก

เปิดแล้ววันนี้Go To LearnHub+