งานที่ดีต้องทำให้เราภูมิใจ: เหตุผลที่เราควรทำงานที่สร้างความภูมิใจให้ตัวเอง

คุณเลือกงานจากเหตุผลอะไรบ้าง? ค่าตอบแทนที่ดี, สวัสดิการที่หลากหลาย, องค์กรที่น่าเชื่อถือ เชื่อว่าคำตอบเหล่านี้คงเป็นเหตุผลอันดับต้น ๆ ที่เราเลือกงาน โดยที่เราหลงลืมไปว่า “ความภูมิใจในงาน” งานที่มีคุณค่าทำให้เรารู้สึกรัก ภูมิใจ ท้าทายและได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ นั้นก็เป็นกุญแจสำคัญของการทำงานได้อย่างยั่งยืนและเติมเต็มตัวตนให้เราได้
“งานที่ดีจึงต้องเป็นงานที่ทำให้เราภูมิใจ” และนี่คือเหตุผลที่เราควรเลือกทำงานที่สร้างความภูมิใจให้ตัวเอง

1.งานที่ดีต้องทำให้เราภูมิใจ: เราจะเห็นคุณค่าของตัวเอง

“คุณค่าในชีวิต” คือสิ่งที่ทุกคนกำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายในการหายใจต่อในแต่ละวัน งานที่ดีจึงไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนดี แต่ต้องเป็นงานที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเอง ภูมิใจที่ได้ทำงานนั้น เพราะไม่ว่างานนั้นจะดูดีแค่ไหน แต่จะไร้ความหมายถ้ามันไม่สามารถทำให้เราภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวัน

2.งานที่ดีต้องทำให้เราภูมิใจ: เราจะเห็นเป้าหมายของชีวิต

งานที่จะทำให้เราภูมิใจต้องเป็นงานที่มีเป้าหมายแน่ชัด เราจะสามารถบริหารจัดการได้ทั้งงานในองค์กรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย และสามารถจัดการเป้าหมายในชีวิตตัวเองได้ไปพร้อม ๆ กัน ที่สำคัญเป้าหมายยังทำให้เรามองภาพออกว่าเรามีความหมายต่องานนี้และองค์กรนี้อย่างไร ซึ่งส่งผลต่อความภูมิใจในงานของเรา

3.งานที่ดีต้องทำให้เราภูมิใจ: เราจะกระหายการเรียนรู้อยู่ตลอด

เมื่อใดที่เรารู้ว่างานแต่ละวันของเรากำลังค่อย ๆ เติมเต็มได้เป้าหมายขององค์กร และงานที่เราทำตรงกับคุณค่าของชีวิตที่เรายึดถือแล้ว เมื่อนั้นเราจะยิ่งภูมิใจกับงานตรงหน้าและรู้สึกว่างานนี้มีความหมาย เมือเรารู้ว่ามันมีความหมายเราย่อมยิ่งกระหายที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดศักยภาพให้เต็มเปี่ยมขึ้นไปอีก การเลือกงานที่จะสร้างความภูมิใจให้เราในขั้นแรกจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก เพราะจะต่อยอด Self-esteem ของเราไปได้อย่างมั่นคง

4.งานที่ดีต้องทำให้เราภูมิใจ: เราจะสุขใจที่ได้ทำให้สังคมดีขึ้น

งานที่ทำให้เราภูมิใจจึงหมายถึงงานที่เราได้ใช้ทักษะ ประสบการณ์ของเราแบ่งปันสิ่งดี ๆ สู่สังคมในแง่ใดแง่หนึ่งด้วย เพราะท้ายที่สุดการได้รับรู้ว่าความสามารถของเรา งานที่เราทำอยู่ในทุก ๆ วันนั้นสามารถทำให้สังคมดีขึ้นไปพร้อม ๆ กันได้ด้วยจะยิ่งทำให้เราทั้งภูมิใจในงานและภูมิใจในตัวเองอย่างถึงที่สุด
คุณเลือกงานจากเหตุผลอะไรบ้าง? ถ้าตอนนี้เราถามคำถามนี้อีกครั้ง เราเชื่อว่าคำตอบในหัวใจคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การเลือกงานที่เราภูมิใจนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
ถ้าคิดจะเปิดใจเลือกสักองค์กรที่คุณอยากร่วมงานด้วย ก็อย่าลืมเลือกองค์กรที่จะทำให้คุณภูมิใจ ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำ ได้เห็นเป้าหมายร่วมกัน ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงได้ส่งต่อสิ่งดี ๆ เพื่อทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น รับรองว่างานนั้นถือเป็นงานในฝันที่คุณไม่ควรปล่อยให้หลุดมือจริง ๆ