Checklist “ภาวะ Burn out” อาการหมดไฟ ของคนวัยทำงาน

ภาวะหมดไฟ Burn out syndrom คือ ภาวะเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน อาจนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้

สาเหตุ > มีความทะเยอทะยาน, ได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด, รับผิดชอบงานปริมาณมากจนเกินไป, ต้องการพิสูจน์ตัวเอง

อาการ > เหนื่อยล้าเรื้อรัง, สูญเสียแรงจูงใจ, ไม่พอใจในงานที่ทำ, ประสิทธิภาพการทำงานลดลง,รู้สึกหดหู่ ซึมเศร้า, นอนไม่หลับ, มองแง่ลบกับงานและคนอื่น

วิธีรักษา > หาเวลาผ่อนคลายเพื่อจัดการกับความเครียด, ปรับเปลี่ยนความคาดหวังให้สอดคล้องกับความเป็นจริง, แบ่งเวลาชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว, ปรึกษาแพทย์ หากมีอาการเศร้าหรือควบคุมอารณ์ได้ยาก

ธุรกิจทั้งหมดของ Learn Corporation คลิกที่นี่

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่