เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลัง 3 ภาคส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาไทยใน โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด กิจการสังคมมุ่งทำงานด้านการศึกษาของประเทศ…


LearnEducation จัดสัมมนาครูประจำปี “Let’s have a better future together” รับมือไปด้วยกันปรับตัวให้ทันศตวรรษที่ 21

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ในกลุ่ม…