เลิร์น นีโอ

Learnneo แอปพลิเคชันการเรียนรูปแบบใหม่ สำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยม ช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ สามารถเข้าถึงเนื้อหาวิชาการที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสก้าวสู่เป้าหมายได้สำเร็จ โดดเด่นด้วยเนื้อหา และอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ เช่น

• สรุปความรู้ในแต่ละบท พร้อม Short Note สำหรับทบทวน

• คลังข้อสอบ พร้อมเฉลยโดยละเอียด

• เอกสาร PDF เพื่อทบทวนบทเรียน

• ฟีเจอร์การเรียนแบบ Streaming 

• เลือกความเร็วได้ตามต้องการ

• จดจำการเข้าใช้ครั้งสุดท้าย ไม่ต้องเลื่อนหา 

นอกจากเนื้อหารายวิชาที่อิงจากบทเรียนในโรงเรียน ที่กระชับ เข้าใจง่ายแล้ว Learnneo ยังมอบอิสระในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไรก็ได้ เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนซี้ที่เข้าใจ ให้ทุกเรื่องเรียนเป็นเรื่องง่าย