อิกไนท์ บาย ออนดีมานด์

Ignite by OnDemand โรงเรียนกวดวิชาภาคอินเตอร์ เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ วิทย์ คณิต รวมถึงกิจกรรมที่พัฒนา Academic Skills เน้นเรื่องการสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้าน Life Skills เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตน สร้าง connection และต่อยอดทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในอนาคต ผ่านเส้นทางของ Pathway to Success 

เพราะนักเรียน คือ “หัวใจ” สำคัญ Ignite By OnDemand จึงมุ่งต่อยอดความฝัน เพื่อให้นักเรียนพร้อมและมีความสุขที่สุดในการเรียน สามารถก้าวสู่โลกกว้างด้วยความมั่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง