สคูลดิโอ

Skooldio สตูดิโอสำหรับผู้ที่ต้องการอัพสกิลใหม่ๆ ด้วยบทเรียนผ่านห้องเรียนจริงและห้องเรียนออนไลน์ นำทีมโดยดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist จากองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก มุ่งที่จะช่วยให้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในทักษะสมัยใหม่ เช่น คอร์สการเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำธุรกิจดิจิทัล และคลาสเวิร์คช้อปต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ตลอดจนการเทรนนิ่งให้กับองค์กร เพื่อสร้างทีมงานให้มีความพร้อมที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจของตน

Skooldio เชื่อในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างคน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมให้ก้าวทันโลกอย่างมั่นคงและแข็งแรงต่อไป

BETA Conference 
แบ่งปันและเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต 
Master Course สำหรับผู้บริหาร
เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุคดิจิทัล