TCASter Logo

ทีแคสเตอร์

TCASter Logo

TCASter แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ไว้ในที่เดียว เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและประกอบการตัดสินใจ เป็นตัวช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนในการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ นอกจากนี้ยังมีการจัดสอบ TCASter MOCK Excam สนามสอบ TCAS จำลอง ด้วยข้อสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่าข้อสอบจริง

แอปพลิเคชัน TCASter มียอดดาวน์โหลดแล้ว 750,000 คน และยังมี TCASter Facebook Page ที่มีผู้ติดตามกว่า 350,000 คน เป็นอีกช่องทางที่คอยอัพเดทข้อมูล TCAS ให้กับนักเรียนอีกด้วย