Timeline กว่าจะเป็นวิศวกร (Ondemand)

“วิศวกร” เมื่อย้อนกลับไปสมัยยังเป็นนักเรียน อาชีพนี้ได้รับความสนใจและเป็นความฝันในหมู่เด็กสายวิทย์-คณิต มาลองนึกกลับไปดูกว่าจะเป็นวิศวกรในวันนี้ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง แล้วต้องทำยังไงถึงได้ทำอาชีพนี้

จุดเริ่มต้นจากโรงเรียน
อาชีพวิศวกรต้องมีพื้นฐานทั้งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณ แคลคูลัส ตลอดจน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เพราะจำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเป็นทักษะพื้นฐานเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพ ดังนั้นผู้ที่สนใจสายอาชีพนี้จะต้องเลือกเรียนสายวิทย์-คณิตเท่านั้น

เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
หลังจากติวหนังสือและได้สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัยได้แล้ว คณะนี้ก็จะมีสาขาต่างๆ ให้นักศึกษาเลือก เช่น สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงได้รับเสื้อช็อป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคณะนี้

หนทางสู่การเป็นวิศวกรเต็มตัว 
เมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 4 ปี ก็จะต้องสอบใบ กว. หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อใช้รับรองในการทำอาชีพวิศวกร รวมถึงใช้ยื่นในการสมัครงาน แม้อาชีพวิศวกรจะเป็นที่ต้องการในตลาด แต่การหางานและสมัครงานในแต่ละที่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องอาศัยการเตรียมตัวมาอย่างดี และที่สำคัญต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
สำหรับในวัยมัธยมปลายที่กำลังสนใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรเตรียมพื้นฐานทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แน่น พร้อมสู้ทุกสนามสอบกับสถาบันกวดวิชา OnDemand เปิดสอนครอบคลุมทั้งเนื้อหาภาควิชาวิทย์-คณิต และภาควิชาศิลป์ โดยทีมครูผู้สอนที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมเทคนิค และเคล็ดลับเพื่อให้สอบติดมหาวิทยาลัยในฝัน 

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่