The Sandwich Feedback ให้ Feedback ยังไงไม่ให้รู้สึก Fail

ความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงาน-เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า-ลูกน้อง ไม่ว่าจะสนิทกันขนาดไหน แต่เวลามีคอมเมนต์เสนอแนะบางอย่าง คุณอาจไม่รู้สึกลำบากใจที่จะบอกออกไป เพราะกลัวอีกฝ่ายเสียความรู้สึก ลองใช้วิธี Sandwich Feedback ดูสิ 

.

แซนวิช 3 ชั้นนี้มีอะไรบ้าง ที่ทำให้ผู้พูดสบายใจ ผู้ฟังไม่โกรธแน่นอน!

Positive Feeback ชื่นชม 

ควรเริ่มต้นด้วยคำพูดที่นุ่มนวล เป็นคำชื่นชม หรือข้อดีของผู้รับ Feedback และอยู่ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง จริงใจ เพื่อให้ผู้ฟังไม่ได้มองว่าเป็นการชมไปเปล่าๆ

Constructive Feedback แนะนำ

ต่อมาจะเป็นการกล่าวถึงประเด็นที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ หรือจุดที่ควรปรับปรุงของผู้รับคำแนะนำ และควรทำไปพร้อมๆ กับการแนะนำแนวทางที่ช่วยให้การทำงานหรือพวกเขามีโอกาสปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิม

Positive Feedback ให้กำลังใจ

สุดท้ายอย่าลืมกล่าวปิดบทสนทนาด้วยการให้กำลังใจ กล่าวถึงผลลัพธ์ในเชิงบวกและให้กำลังใจเพื่อสร้างพลังให้กับผู้รับข้อเสนอแนะ

จริงๆ แล้วการใช้เทคนิค Sandwich Feedback ควรอยู่บนพื้นฐานของความรักและความจริง เพราะความหวังดีที่จริงใจจะเป็นสิ่งที่คนฟังรู้สึกและสัมผัสได้ เมื่อคนฟังเข้าใจความรู้สึกหวังดีของเราเขาก็จะเปิดใจฟังเรา เหมือนกับ “Feedback and Encourage” 1 ในวัฒนธรรมของ LEARN Corporation เพื่อให้การสื่อสารในองค์กรมีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ ตรงไปตรงมา เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามอย่างใส่ใจ และเกิดการพัฒนาของทีมงาน ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมพนักงานให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป