Hard Skills ควรมีก่อนตกงาน

Hard Skills หรือทักษะความรู้ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในชีวิตการทำงาน หลายทักษะมีส่วนช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะบนโลกยุคปัจจุบันที่มีเครื่องมืออยู่มากมาย การมีความรู้ในการใช้เครื่องมือหรือบริหารคนนั้นจะยิ่งเกิดการทำงานที่เต็มศักยภาพมาขึ้น
1.Social Media Marketing ทักษะการตลาดสื่อโซเซียล
ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้ว ทุกคนใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นหลัก ทำให้ธุรกิจแทบจะทุกชนิดเริ่มเข้าหาผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องมีทักษะการตลาดออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อตอบสนองด้วยสินค้าและบริการผ่านสื่อโซเชียลอย่างเหมาะสม
2.Statistical Analysis and Data Mining ทักษะวิเคราะห์และวางแผนข้อมูล
ยุคนี้คือยุคของ Big data ใครมีข้อมูลจำนวนมากถือว่าได้เปรียบ ซึ่งพอได้ข้อมูลมาแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อคือวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาวางแผนต่อ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในองค์กรให้ได้มากที่สุด
3.Data Presentation ทักษะนำเสนอข้อมูล
นอกเหนือจากตีโจทย์และวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือสรุปให้ชัดเจนและนำเสนอผู้คนได้อย่างเข้าใจง่าย องค์กรส่วนใหญ่จึงต้องการบุคลากรที่เข้ามาจัดการฐานข้อมูลเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนั่นเอง
4.People Management ทักษะบริหารจัดการคน
ทุกองค์กรต้องการผู้นำที่สามารถกระตุ้นผู้คน พร้อมดึงทักษะและศักยภาพที่มีในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและพาองค์กรประสบความสำเร็จไปด้วยกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้นำและผู้บริหารจะเข้าอบรมด้าน Coaching อยู่บ่อยครั้ง
5.Creative Thinking ทักษะความคิดสร้างสรรค์
เป็นทักษะที่หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรไม่สามารถทำตามได้ ซึ่งการทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในงาน จะทำให้งานมีคุณภาพ แปลกใหม่ สร้างความโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจ
บอกเลยว่าการหางานที่ดี ตรงตามความต้องการของคุณนั้นทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งใครที่อยากหาประสบการณ์ และเรียนรู้เทคนิคเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางสู่การทำงานในชีวิตจริง ติดตามได้ที่ Ucademia พื้นที่เรียนรู้ แชร์เรื่องราวและประสบการณ์ให้กับวัยมหาวิทยาลัยทุกคน