3 เหตุผล ทำไม Edtech ปฏิรูปความเหลื่อมล้ำการศึกษาได้จริง!

แม้ว่าระบบการสอนแบบดั้งเดิมจะถูกปฏิรูปได้ยาก แต่ Edtech สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวการสำคัญช่วยลดระดับความเหลื่อมล้ำการศึกษาได้ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กระจายความรู้ได้อย่างเท่าเทียม
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนคลังความรู้ที่มีกระจายสู่พื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงเครื่องมื่อต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมทักษะและจินตนาการ เช่น โปรแกรมการทดสอบ เกมส์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาอย่างไร้ขีดจำกัด

ดึง Data หา Insight ต่อยอดการเรียนรู้
Edtech ยังสามารถเก็บข้อมูลนักเรียน เช่น คะแนนข้อสอบ ผลการประเมิน เป็นต้น นำมาวิเคราะห์ผ่านระบบเพื่อประเมินความถนัดหรือจุดอ่อนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้สอนนำไปพัฒนาทักษะของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างตรงจุด ตลอดจนนำไปพัฒนานโนบายแผนการเรียนของโรงเรียนต่อไปในอนาคต

สร้างระบบจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการนำนโยบายในโรงเรียนก็เป็นข้อสำคัญที่ช่วยพัฒนานักเรียนได้ เพราะต้องมีการแสดงผลและการวัดผลที่ชัดเจน โปร่งใส รวมถึงมีการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
บางคนอาจคิดว่า Edtech คงไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาในแง่ความเหลื่อมล้ำได้ทั้งหมด แต่เมื่อคิดถึงผลลัพธ์ที่ช่วยสร้างโอกาส สร้างอนาคตและกระจายความรู้ให้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียม ถือว่าคุ้มค่ามาก

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่