Edtech เทรนด์ที่อาชีพครูยุคใหม่ต้องรู้!

เผลอแปปเดียวการศึกษาก็ถึงเวลาเปลี่ยนเป็นยุคของ Edtech หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ (Education Technology) ซะแล้ว การเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่ยุคนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาด้านใด หรือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบไหน มารู้จัก Edtech เครื่องมือสำหรับอาชีพครูยุคใหม่ที่ต้องรู้จักกัน!

1.Data-Driven Institutions สถาบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 Big data มีบทบาทความสำคัญมากขึ้น เพราะโรงเรียนสามารถนำข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนมาประมวลผล เพื่อหาแนวทางจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้มากขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ถึงความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อช่วยสนับสนุนนักเรียนให้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ที่มีความต้องการสูงในตลาดได้

2.Digital Curriculum หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับเด็กกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว เช่น หยิบโทรศัพท์มาเข้าแอปพลิเคชั่นต่างๆ ดังนั้น หลักสูตรการสอนที่เป็นดิจิทัลเป็นเรื่องที่จำเป็น และมีความต้องการสูงมากขึ้น เช่น การสร้าง Learning Management Systems (LMS) หรือระบบการจัดการเรียนรู้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย

3.Virtual Reality (VR) การจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง & Augmented Reality (AR) การรวมสภาพแวดล้อมจริงและวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน
เทคโนโลยีการจำลองภาพนี้สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจ ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในบทเรียน รวมถึงทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนได้ง่ายขึ้น เช่น แอปพลิเคชั่นการศึกษา Google Expeditions สร้างความสมจริงโดยที่ให้ครูและนักเรียนได้สำรวจโลกผ่านการทัวร์ชม Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ในสถานที่ต่างๆ เช่น ได้ว่ายน้ำกับฉลาม ออกไปท่องอวกาศ เป็นต้น โดยไม่ต้องออกจากชั้นเรียนเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

4.Individual Development Plan แผนการเรียนส่วนบุคคล
มีเทคโนโลยี AI หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ถูกพัฒนามาเพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน รวมถึงช่วยการประมวลผลการสอบ บันทึกคะแนนการสอบต่างๆ และนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไป สร้างหลักสูตรที่แตกต่างให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล คุณครูจากเดิมที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำเอกสารต่างๆ ปรับเปลี่ยนหน้าที่มีเวลาใส่ใจสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนได้มากขึ้น 
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ร่วมกับ Learn Corporation พัฒนาหลักสูตรการเรียนในระดับบุคคล (Individual Development Plan) ผนวกกับวิชาเลือกเสรีกว่า 30 วิชา ครอบคลุมความสนใจที่หลากหลาย มีการใช้ Digital content ช่วยในแผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน โดยมี IDP advisor หรือคุณครูที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจริง ๆ ทำหน้าที่สังเกต ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการค้นหาและพัฒนาทักษะที่สนใจอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา 

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่