Edtech กับการเรียนรู้ใน / นอกห้องเรียน

Education ? + Technology ?= ??

.เมื่อการศึกษานำเอาเทคโนโลยีมาช่วยต่อยอดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงเกิดเป็น #EdTech ที่ถูกนำมาพลิกโฉมการเรียนรู้ได้ทั้งใน-นอกห้องเรียน…สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าถูกนำมาใช้ทำอะไรบ้าง ตามไปดูกันแต่ละรูปเลย

Edtech เรียนในห้องสนุก ไม่น่าเบื่อ 

ตอนนี้ Edtech ได้ถูกพัฒนาประยุกต์มาใช้กับการสอนในห้องเรียน เช่น

? การใช้ Game-Based Learning โดยมีการใส่เพลงหรือเกม 

? เทคโนโลยี VR และ AR ถ่ายทอดโลกเสมือนจริงสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน

โดยแต่ละเครื่องมือการสอนนี้ จะถูกนำมาออกแบบให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเหมาะสมกับแต่ละคน

Edtech เรียนได้ทุกที่ เข้าถึงได้ทุกเวลา 

Edtech ไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ภายในห้องเรียนเสมอไป…แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับผู้เรียนนอกห้องเรียนได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลก? ก็สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาเดียวกันได้ โดยมีรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ระบบสุริยะผ่านภาพเคลื่อนไหว หรือระบบร่างกายของมนุษย์ที่โชว์ให้เห็นภายในว่ามีอะไรบ้าง 

ในอนาคต Edtech คงไม่ได้หยุดพัฒนาการเรียนรู้ให้ทุกคนเพียงเท่านี้ แต่นี้เป็นสัญญาณที่ทำให้เห็นว่าในปัจจุบัน Edtech มีการติบโตที่ก้าวกระโดด เกิดการพัฒนาลูกเล่นใหม่ๆ น่าสนใจมากขึ้น และไม่แน่ในอนาคต Edtech จะช่วยเราสร้างโลกการศึกษาใบใหม่ห้มีคุณภาพมากขึ้นได้แน่นอน