7 ทักษะชีวิตสอนลูกน้อยให้พร้อมเผชิญโลกภายนอก (Ondemand ประถม)

สถานการณ์โรคระบาดในประเทศตอนนี้ คงทำให้หลายครอบครัวต้องเตรียมตัวให้ลูกในวัยประถม  พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตประจำวันและการเรียน มาดูกันว่ามีทักษะอะไรบ้างที่เหมาะกับยุคนี้บ้างนะ

ทักษะรู้จักดูแลสุขภาพ
จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจในเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น เพราะทักษะชีวิตด้านนี้ เริ่มต้นจากสอนให้รู้จักอาบน้ำ แปรงฟัน หมั่นล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของ สร้างนิสัยให้พวกเขาดูแลสุขอนามัยของตัวเอง และเป็นการส่งเสริมความฉลาดด้านสุขภาพให้ลูก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ลดอัตราการเจ็บป่วย มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์พร้อม

ทักษะวิชาการ
ทักษะนี้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านความรู้ โดยเน้นให้เกิดความรับผิดชอบทางการเรียน หาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนในความถนัดของลูก และให้คำแนะนำวางแผนการเรียนที่เหมาะสม พร้อมสร้างก้าวแรกสำหรับอนาคตลูกที่ “สถาบันกวดวิชา OnDemand ประถม” ที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกวิชา พร้อมสร้างอนาคตความสำเร็จด้านวิชาการ

ทักษะวางแผนการเงิน
วัยประถมเริ่มนับเลข บวกเลขได้แล้ว จึงควรวางพื้นฐานเรื่องการจัดการเงิน เพื่อให้เขาเรียนรู้การออมเงิน ฝึกบันทึกการใช้เงินผ่านการทำสมุดรายรับ-รายจ่าย ปลูกฝังให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินฝึกหารายได้และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

ทักษะการใช้เทคโนโลยี
Gadget เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงเด็กได้ไว เพราะในบางครั้งจะถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้และความบันเทิงแก่เด็ก เช่น การเรียนออนไลน์ การเข้าถึงคลังความรู้ต่างๆ เป็นต้น ทำให้เด็กต่อยอดความสนใจได้อย่างไร้ขีดจำกัด สำหรับเด็กวัยประถมสามารถสอนให้ใช้สื่อต่างๆ ด้วยตัวเอง โดยเลือกแบ่งเวลาให้กับการเรียนรู้และความบันเทิง หรือกำหนดจำนวนชั่วโมงในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อไม่ให้ใช้เกินความจำเป็น

ทักษะจัดลำดับสำคัญในชีวิต
การจัดการเวลาและลำดับความสำคัญเป็นอีกทักษะที่เริ่มสอนตั้งแต่วัยประถม โดยสอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ เสร็จตามเวลา หรือวางแผนตารางกิจวัตรประจำวัน เพื่อสามารถทำทุกอย่างได้ตรงตามเวลาและรู้จักการทำตามขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

ทักษะควบคุมความคิดและอารมณ์
ทักษะที่ช่วยให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น โดยคุณสามารถสอนลูกให้รู้จักแยกแยะเรื่องราวต่างๆ จากการรับรู้และรับฟังเหตุผล มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เพื่อที่จะอยู่ร่วมในสังคมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ทักษะเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค 
สุดท้ายเป็นอีกทักษะที่สำคัญ เพราะช่วยให้ลูกมีความอดทนและแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง มองว่าปัญหาเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข และหาวิธีเอาตัวรอดจากปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำบททดสอบขึ้นมาเพื่อฝึกให้เด็กพยายามแก้ไขและหาทางออกกับปัญหานั้นให้ได้ ซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักรักตัวเอง สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่