6 อาชีพในฝัน อยากเป็นต้องติวเข้มอะไรดี ?

อาชีพในฝันสมัยเด็กที่เรามักใฝ่ฝันอยากเป็นนั้น บางคนก็ทำตามฝันตัวเองได้ แต่บางคนก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนแนวไปเลยก็มี วันนี้เราเลยขอเจาะ 6 อาชีพในฝันของเด็กรุ่นใหม่ พร้อมบอกวิชาที่ต้องติวเข้มเพื่อสอบเข้าคณะนั้นกัน

 
หมอ 
 
อาชีพในฝันอันดับ 1 ของเด็ก ๆ ทุกคนที่อยากเก่งและได้ช่วยชีวิตคนอื่นกับอาชีพคุณหมอ ซึ่งคณะนี้จะต้องผ่านสนามกสพท. หรือวิชาความถนัดแพทย์ ซึ่งเป็นสนามสอบเพื่อเรียนต่อคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังต้องสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา  
 
คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้สนใจเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ได้แก่

 • สถาบันกวดวิชา OnDemand 

Math Admissions TCAS
Pack Biology TCAS
เคมี TCAS
ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS 
Pack ความถนัดแพทย์ และ Upskill
UpSkill ชีววิทยาสามัญ
Upskill ฟิสิกส์สามัญ
UpSkill เคมีสามัญ
Upskill คณิตศาสตร์สามัญ

 • สถาบันกวดวิชา Farose Academy 

Clearing House (9วิชาสามัญ)

 • TCASter 

การจำลองสนามสอบ Mock Exam
 

 
วิศวกร
 
อาชีพยอดฮิตที่เด็ก ๆ ใฝ่ฝันอยากจะเรียนอีกเหมือนกัน เพราะเป็นอีก 1 อาชีพเฉพาะทางและเป็นที่ต้องการในตลาดอยู่เสมอ เนื่องจากมีความสำคัญในวงการธุรกิจ รวมถึงมีรายได้สูง ซึ่งอาชีพนี้ก็มีสาขาวิชาแตกออกไปให้เลือกมากมาย ทั้งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอุตสาหกรรม, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นต้น 
 
คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้สนใจเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

 • สถาบันกวดวิชา OnDemand 

Math Admissions TCAS
เคมี TCAS
ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS 
Pack ความถนัดวิศวกรรม PAT3
Pack GAT Connect Plus และ Upskill

 • สถาบันกวดวิชา Farose Academy 

Please mind the GAT

 • TCASter 

การจำลองสนามสอบ Mock Exam
 

 
นักกีฬา E-sport
 
เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มาแรงมากในช่วงนี้ เพราะเด็กไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจกันจำนวนมาก เพราะเดี๋ยวนี้การเล่นเกมส์ไม่ได้ให้แค่ความสนุก แต่ยังทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้จากสิ่งที่ชอบได้เหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันก็มีคณะที่รองรับอาชีพนี้ค่อนข้างเยอะ แต่จะแฝงตัวในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีมีเดีย,คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน, คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เป็นต้น
 
คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้สนใจเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีมีเดีย,คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ได้แก่

 • สถาบันกวดวิชา OnDemand 

Math Admissions TCAS
Pack GAT Connect Plus และ Upskill

 • สถาบันกวดวิชา Farose Academy 

Please mind the GAT

 • TCASter


 
ครู
 
อาชีพที่คอยถ่ายทอดความรู้กับเด็ก ๆ ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้สอนและขัดเกลาให้เด็ก ๆ ทุกคนพร้อมเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งอาชีพนี้จะต้องจบจากคณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ ต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิชาพื้นฐานจนถึงวิธีการวางแผนจัดการเรียนการสอน การวัดผลเด็ก แต่เราก็สามารถเลือกสาขาวิชาตามที่สนใจได้เช่นกัน
 
 คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้สนใจเข้าคณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่

 • สถาบันกวดวิชา OnDemand

เนื้อหาม.ปลายคณิตฯ
เนื้อหาม.ปลายเคมี
เนื้อหาม.ปลายฟิสิกส์
เนื้อหาม.ปลายชีวะ

 • สถาบัน Davance

เนื้อหาภาษาไทย
เนื้อหาสังคม

 • TCASter 

การจำลองสนามสอบ Mock Exam
 

 
UX/UI designer
 
สายอาชีพการออกแบบที่เหนือขั้นกว่าสายงานออกแบบอย่างกราฟิก เพราะต้องอาศัยการค้นคว้าข้อมูล ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผลสิ่งต่างๆ เพื่อให้การออกแบบ User Experience ออกมาตรงโดนใจและแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ได้มากที่สุด ซึ่งคณะทีให้ความรู้ทั้งด้านค้นคว้าข้อมูล ออกแบบ สร้างตันฉบับจะต้องเรียนเป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีมีเดีย,คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะการจัดการสารสนเทศดิจิทัล หรือเน้นไปที่ Service Design และ Interaction Design เป็นหลัก
 
คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้สนใจเข้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีมีเดีย,คณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนนิเมชัน, คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ได้แก่

 • สถาบันกวดวิชา OnDemand 

Math Admissions TCAS
Pack GAT Connect Plus และ Upskill

 • สถาบันกวดวิชา Farose Academy 

Please mind the GAT

 • TCASter 

การจำลองสนามสอบ Mock Exam
 

 
Youtuber
 
เป็นอาชีพที่มีคนทำกันทุกเพศทุกวัย เพราะเราสามารถลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบถ่าย VDO ตัดต่อลง Youtube เมื่อมีคนเข้าชมก็สามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้แล้ว แต่การจะได้มาของรายได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะ Youtuber เองก็ต้องพัฒนาทั้งเนื้อหาและเทคนิคการตัดต่อที่น่าสนใจ เพื่อเพิ่มฐานคนเข้าชม ซึ่งคณะที่เหมาะกับอาชีพนี้จะเป็นคณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, วิทยาลัยนวัติกรรมสื่อสารสังคม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เพื่อเรียนรู้ทั้งด้านการผลิตเนื้อหา เทคนิคการผลิต รวมถึงข้อควรระวังในการผลิตสื่อออกมาให้เหมาะสมกับคนที่เข้าชม
 
คอร์สเรียนแนะนำสำหรับผู้สนใจเข้าคณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, วิทยาลัยนวัติกรรมสื่อสารสังคม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้แก่

 • สถาบันกวดวิชา OnDemand

เนื้อหาม.ปลายคณิตฯ
เนื้อหาม.ปลายเคมี
เนื้อหาม.ปลายฟิสิกส์
เนื้อหาม.ปลายชีวะ

 • สถาบัน Davance

เนื้อหาภาษาไทย
เนื้อหาสังคม

 • TCASter 

การจำลองสนามสอบ Mock Exam  
 
จริงทั้ง 6 อาชีพนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความฝันของเด็กรุ่นใหม่เท่านั้น เพราะเลิร์นเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความฝัน ความถนัดที่ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราได้ให้โอกาสกับพวกเขาได้ทำตามฝันสำเร็จก็คงจะดีไม่น้อยเหมือนกับโครงการทุนเปลี่ยนชีวิต ที่พร้อมสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์ คอร์สเรียน และคำปรึกษาเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อให้พวกเขาได้ตามความฝัน มีโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเอง ครอบครัว และส่งต่อสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม 
สมัครได้ที่ www.learn.co.th/ทุนเปลี่ยนชีวิต