5 อาชีพมาแรงในยุค Metaverse

เมื่อยุค Metaverse เริ่มต้นขึ้น ทำให้เกิดการเชื่อมต่อผู้คนระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่โลกดิจิทัล และเพื่อให้สอดคล้องกับการสร้าง Metaverse มาดูอาชีพที่น่าจะมาแรงในยุค Metaverse ครั้งนี้กัน

Metahuman Doctor หมอในโลกเสมือน
เมื่อข้อมูลไบโอเมตริกซ์และสรีรวิทยาทั้งหมดถูกแปลงเป็นดิจิทัลและถูกบรรจุในรูปแบบ Avatar Meta-Human ก็ย่อมมีโอกาสถูกโจมตีด้วยไวรัสได้ ทำให้ต้องมีผู้แก้ไขปัญหาและกำจัดไวรัสออกไปได้รวดเร็วที่สุด เพื่อที่ไวรัสจะได้ไม่ทำลายระบบของเราได้ ซึ่ง Metahuman Doctor ทำหน้าที่ศึกษา วินิจฉัย และหาวิธีรักษาไวรัสที่แพร่กระจายไปยังข้อมูลในตัวอวตาร โดยประยุกต์หลักการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะที่จำเป็น : ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์, ไวรัสวิทยา, วิเคราะห์ข้อมูล, เขียนโค้ด และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
 

Construct Architect สถาปนิกในโลกเสมือน
พอเข้าไปอยู่ในโลก metaverse แล้วการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของคนใน metaverse ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ เพราะต้องมีอาศัยสกิลทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นหลัก พร้อมทั้งต้องสื่อสารให้ได้ทั้ง 2 ช่องทาง ทั้งโลกจริงกับโลกเสมือนจริงในเวลาเดียวกัน
ทักษะที่จำเป็น : spatial computing, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เขียนโค้ด, กราฟิกดีไซน์, 3D, สถาปัตยกรรม,  photogrammetry
 

Smart Contract Lawyer  ทนายความอัจฉริยะ
บนโลก metaverse คงไม่ได้มีเพียงเราแต่เพียงผู้เดียว เพราะต้องมีคนอีกมากมายที่เข้าร่วมด้วย ทำให้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้คำปรึกษาดูแลความปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนระบบบล็อกเชน และดูแลรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของลูกค้า ให้ได้รับความเป็นธรรมและความปลอดภัยในทางเทคนิค 
ทักษะที่จำเป็น : ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายธุรกิจ, คณิตศาสตร์ประยุกต์, ทักษะเจรจาต่อรอง, เขียนโค้ด และบล็อกเชน
 

Digital Fashion Designer นักออกแบบแฟชั่นดิจิทัล
ตัว Avatar ต้องสวมเสื้อผ้าที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ อารมณ์ สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เข้าร่วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนด์แฟชั่นที่ต้องการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์และเหล่าครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์งานเจาะกลุ่มผู้บริโภคจากวงการเกม
ทักษะที่จำเป็น : ออกแบบสิ่งทอ, styling-modeling, graphic, animation & 3D, ประวัติศาสตร์ศิลปะและแฟชั่น, และการพัฒนาเกม
 

Artifact Chaser นักล่าสิ่งประดิษฐ์
การแข่งขันภารกิจตามด่านต่าง ๆ ในโลก metaverse เหมือนเล่น item เพื่อเป็นเจ้าของสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลก ซึ่งแต่ละรายการมีราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระดับความยากในการได้มา ทำให้ต้องมีอาชีพที่คอยรับหน้าที่ล่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นมาให้ลูกค้า
ทักษะที่จำเป็น : ทักษะการเล่นเกม, การต่อสู้เสมือนจริง/eSports, ความเชี่ยวชาญด้านระบบกิลด์, ทักษะด้านกลยุทธ์, ทักษะการเจรจาต่อรอง และความรู้เกี่ยวกับ Culture และ Pop Culture