การ เรียน รู้

4 EdTech จาก LEARN Corporation ช่วยกระจายการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่สังคม

การ เรียน รู้

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวงการ การเรียนรู้ ไทยอย่างเต็มตัว เกิดการเรียนออนไลน์ทั่วประเทศ รวมไปถึงการเข้าถึงการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จนทำให้การเรียนรู้แบบเดิมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง LEARN Corporation มุ่งนำ EdTech หรือเทคโนโลยีการเรียนรู้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ให้เข้าถึงทั่วประเทศ 

Ondemand

Ondemand

กวดวิชาออนไลน์ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถม – มัธยม ครอบคลุมทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ เพื่อให้เด็กไทยได้เข้าถึง การเรียนรู้ ได้อย่างครบถ้วนในที่เดียว สอนโดยทีมครูมากประสบการณ์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพาร์ตเนอร์กวดวิชาชื่อดังที่เสริมความรู้ด้านสายศิลป์ให้กับนักเรียนอย่างตรงจุด ปัจจุบัน OnDemand  มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมมีบริการการเรียนรู้ผ่าน Learn Anywhere แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และยังเป็นกวดวิชาที่ช่วยให้นักเรียนสายวิทย์สอบติดมหาวิทยาลัยมากที่สุด

ข้อมูล Ondemand เพิ่มเติม (คลิก)

Learn Education

Learn Education

EdTech พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในโรงเรียน ด้วยระบบ Online Blended Learning Solution นวัตกรรมลดความเลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน ช่วยให้ครูผู้สอนและนักเรียนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระยะยาว โดยปัจจุบันระบบ Online Blended Learning Solution สามารถเข้าถึงนักเรียนแล้วกว่า 200,000 คน

ข้อมูล Learn Education เพิ่มเติม (คลิก)

Learnneo

Learnneo

แอปพลิเคชันเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมปลาย – มัธยมต้น เหมาะกับการใช้ทบทวนบทเรียนหรือเรียนเสริมหลังเวลาเลิกเรียน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรครบถ้วนตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมฟีเจอร์ในแอปฯ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

ข้อมูล Learnneo เพิ่มเติม (คลิก)  

TCASter

TCASter

แอปพลิเคชันแนะแนวการการศึกษาต่อ ที่รวบรวมข่าวสารและข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ไว้ในที่เดียว เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบและวางแผนเตรียมตัวสอบเข้าในคณะหรือมหาวิทยาลัยในฝันได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดสอบ TCASter MOCK Exam สนามสอบ TCAS จำลอง ด้วยข้อสอบที่มีคุณภาพเทียบเท่าข้อสอบจริง เพื่อให้นักเรียนได้การเรียนรู้ข้อสอบและเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง

ข้อมูล TCASter เพิ่มเติม (คลิก)