3 ความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทยที่ “Learn Education” เห็นเป็นเรื่องใหญ่และลงมือแก้ไขจริง

“ความเหลื่อมล้ำ” เป็นคำที่เรามักได้ยินอยู่บ่อย ๆ แต่หลายคนอาจเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือรายได้เท่านั้น แต่อีกสิ่งที่สำคัญที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน คือ “ความเหลื่อมล้ำของการศึกษา”
“Learn Education” คือองค์กรทำกิจการเพื่อสังคมที่มองว่าความเหลื่อมล้ำหลักของการศึกษาไทยเป็นเรื่องใหญ่และต้องลงมือแก้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและนี่คือ 3 ความเหลื่อมล้ำหลักของการศึกษาไทยที่ “Learn Education” เห็นเป็นเรื่องใหญ่และลงมือแก้ไขจริง

“ขาดแคลนเทคโนโลยี” ความเหลื่อมล้ำอันดับต้น

เทคโนโลยีช่วยให้อะไร ๆ ก็ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นและดีขึ้นไปหมด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ ดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้โรงเรียนในประเทศไทยเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียม ความเหลื่อมล้ำหลักด้านการศึกษาก็ดีขึ้นได้แน่นอน
Learn Education จึงลงมือแก้ไขความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีอย่างจริงจัง โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างเนื้อหาวิชาการ ทำให้คุณครูสอนนักเรียนได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพมากขึ้น

“ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียน” ความเหลื่อมล้ำที่ถูกมองข้าม

ตอนเด็ก ๆ เราชอบเรียนกับครูแบบไหน? ถ้าถามคำถามนี้ตอนนี้ หลายคนก็คงนึกถึงคุณครูที่เอาใจใส่ เรียนรู้ไปด้วยกันและมีเครื่องมือการสอนที่ช่วยให้เราเรียนได้อย่างมีความสุข การเรียนที่ไม่มีเครื่องมือที่ดีพอและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเป็นปัญหาทางการศึกษา แต่หลายคนอาจมองข้ามไป
Learn Education จึงพัฒนาและเตรียมพร้อมเครื่องมือเพื่อช่วยให้การสอนของคุณครูมีประสิทธิภาพสูงสุดและนักเรียนเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น โดยถือเป็นหลักการเรียนแบบรู้ “Blended-Learning” ที่ Learn Education นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและนักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากเครื่องมือการเรียนรู้ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียน

“คิดวิเคราะห์ไม่ได้” จุดเริ่มต้นความเหลื่อมล้ำ

หัวใจสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้คือความเข้าใจ ความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทยมาจากการที่นักเรียนยังฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ดีพอ
Learn Education มองปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานี้เป็นเรื่องใหญ่ จึงค้นคว้าวิจัยสร้างหลักสูตรที่ฝึกให้เด็กไทยมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และยิ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งกล้าคิด กล้าพูด กล้าวิเคราะห์มากขึ้น จากการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ผลให้นักเรียน 70 โรงเรียนในโครงการ มีผลการเรียนที่สูงขึ้นในปี 2559
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถือเป็นเรื่องใหญ่ นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณครู หรือนักเรียนที่พยายามหาทางลงมือแก้แล้ว Learn Education ภายใต้บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย จึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมสร้างวิธีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยให้ความเหลื่อมล้ำหมดไปจากการศึกษาไทย และส่งเสริมให้ทุกคนในประเทศก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนพร้อม ๆ กันอย่างเท่าเทียม
#LearnEducation #LearnCorporation