“โรงเรียนในฝัน” ของแต่ละคนอาจมีหน้าตาไม่เหมือนกัน

“โรงเรียนในฝัน” ของแต่ละคนอาจมีหน้าตาไม่เหมือนกัน
แต่ถ้าถามว่า โรงเรียนแบบไหนล่ะ? ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ มีความฝัน…
เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเอง มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถปรับได้ตามเป้าหมายรายบุคคล รวมถึงองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เด็กยุคนี้มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ
ลองตาม ฟิล-ปรัชญา ไปค้นหาเรื่องราวของ Dream School ที่ว่าพร้อมกันครับ!
.
ลงทะเบียนเข้าร่วม School Visit วันที่ 14 มีนาคม 2564
.
โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม