เอกลักษณ์การทำงาน ของคน 3 ชาติ ที่คนไทยนำมาปรับใช้ได้

แต่ละประเทศจะมี เอกลักษณ์การทำงาน สไตล์หรือวัฒนธรรมกการทำงานที่แตกต่างกัน แต่แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือ การทำให้เป้าหมายในการทำงานประสอบความสำเร็จ? วันนี้เลิร์นขอยกตัวอย่างการทำงานของ 3 ประเทศที่มีสไตล์ในการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ และมนุษย์ออฟฟิศคนไทยสามารถนำไปปรับใช้และพัฒนาการทำงานของตัวเองได้ 

1.อเมริกา เน้นผลลัพธ์ ตรงประเด็น
สไตล์การทำงานของคนอเมริกันเน้นให้ความสำคัญกับผลงานและการกระทำ รวมถึงความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพนับถือจะถูกสร้างจากผลงานมากกว่าความสนิทสนม มีวิธีการสื่อสารที่ตรงประเด็น กระชับ ง่าย ชัดเจน จึงไม่แปลกหากใครที่เคยได้ทำงานกับคนอเมริกันมักจะได้รับอีเมล์สั้นๆ ตอบกลับมาสองบรรทัด หรือการนำเสนองานหรือรายงาน จะเริ่มต้นด้วยข้อสรุปก่อน แล้วค่อยอธิบายรายละเอียดเท่าที่จำเป็น ทำให้พวกเขามักจะใช้เวลาประชุมน้อย และนัดประชุมในประเด็นที่สำคัญเท่านั้น

2.ญี่ปุ่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม
ประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างต่อเนื่อง คือ เมื่องานสำเร็จแล้ว จะใช้เวลาประเมินผลงาน เพื่อหาข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข หรือหากทำงานได้ดีอยู่แล้วก็จะพัฒนาทำงานให้ผลงานดียิ่งขึ้นไปอีก เพราะคนญี่ปุ่นมองว่าทุกโอกาสคือการเรียนรู้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อจะได้หาข้อปรับปรุงสำหรับงานถัดไป
นอกจากนี้คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมองว่าความสำเร็จของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพวกเขา เนื่องจากค่านิยมของชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะทำงานอยู่กับบริษัทเดียวเกือบตลอดชีวิตการทำงาน และมารยาททางสังคมของชาวญี่ปุ่น คือ การกล้ารับผิดชอบในสิ่งตัวเองกระทำผิด

3.เยอรมัน เป๊ะระดับ Perfectionist 
ข้ามมาฝั่งยุโรปกับประเทศที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของงานมาก เรียกง่ายๆ ว่า เป๊ะ นั่นเอง คือคนเยอรมันจะเน้นเรื่องความสมบูรณ์แบบของผลงาน การส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานเหล่านี้ย่อมเกิดจากการวางแผนงานที่เป็นระบบ รวมถึงความตั้งใจทำงานของพนักงานด้วย สไตล์การทำงานของชาวเยอรมัน จะใช้เวลาทำงานน้อย แต่ได้ผลงานมากอัน เพราะเลือกที่จะโฟกัสกับงานเป็นอย่างๆ ไปจนสำเร็จ และให้ความเคารพเวลางาน เนื่องจากชาวเยอรมันถือว่า เวลางานคือเวลางาน จะไม่ใช้เวลางานไปทำเรื่องส่วนตัวเด็ดขาดและแม้ว่าคนเยอรมันจะดูจริงจังกับการทำงานขนาดนี้ แต่พวกเขาก็ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล

อ่านบทความสาระน่ารู้อื่นๆ คลิกที่นี่

ติดตาม LEARN Corporation ได้ที่