เรียนรู้ง่ายด้วยตัวเอง ผ่าน 3 EdTech จาก LEARN Corporation

แค่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ ก็ไม่มีอะไรมาหยุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้! วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ 3 EdTech ที่ LEARN Coporation ช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้เข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นท่ามกลางยุคดิจิทัล