เจาะเทรนด์การศึกษายุคหลังโควิด

การศึกษาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร? การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักเรียนต้องปรับตัวหลายอย่าง หันมาเรียนออนไลน์ สลับการเรียนการสอนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทำให้วิถีการเรียนมีการผสมผสานกันจนอาจกลายเป็นวิธีการเรียนปกติที่เราอาจคุ้นชินในอนาคตได้

Hands-on Learning 

ความรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป? นักเรียนสามารถปลดล็อคการเรียนแบบเดิมๆ ผ่านการเรียนแบบปฏิบัติจริง…Hands-on Learning หรือกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการกระทำ ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบโครงการกิจกรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกการคิดเชื่อมโยงและได้ฝึกการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้จากสิ่งนั้นด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในอนาคต สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

Multichannel Learning 

เมื่อเรียนออนไลน์มากขึ้น อาจทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อ หรือเสียสมาธิได้ง่าย “การเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือ Multichannel Learning” ถูกนำมาใช้ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้เขาสนุกกับการเรียน โดยนำจุดแข็งของเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพให้การสอนออนไลน์มากขึ้น เช่น สร้างกรุ๊ปแชตส่วนตัวให้ฝากคำถามหรือกระตุ้นให้คิดร่วมกันในประเด็นต่างๆ ผ่านการสร้างกระดานแชตออนไลน์ เป็นต้น

หลักสูตร Custom Made 

การเรียนออนไลน์ที่ยืดหยุ่น ช่วยตอบโจทย์ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนจากที่ไหนก็ได้ ทำให้พวกเขาพร้อมที่จะเปิดรับและเข้าถึงความรู้ที่มาจากผู้รู้จริงได้อย่างง่ายดาย ทำให้ในอนาคตอาจมีการปรับการเรียนการสอนที่มีเพื่อทุกคนให้กลายเป็นการเรียนแบบ Custom made เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกันด้วย

#โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยใช้หลักสูตรการเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการค้นหาตัวตนของนักเรียนเพื่อสร้างแผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล พร้อมพิชิตทุกคณะในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนใฝ่ฝัน? เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นม.1 และ ม.4 ในวันที่ 3-17 มี.ค. 64 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> https://bit.ly/3p9uj71