ตลาดแรงงาน

อัปสกิลให้พร้อม! ตรงใจตลาดแรงงาน ต้อนรับเทรนด์ EdTech ปี 2023

EdTech (Education Technology) หรือ เทคโนโลยีการเรียนรู้ เป็นตัวแทนของการเรียนรู้แห่งยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวันเรียนและในห้องเรียน โดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องอัปเดตความรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ตลาดแรงงาน ที่เกิดขึ้น การ Reskill และ Upskill จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนหันมาหันใจจนเกิดเป็นเทรนด์การเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “Lifelong Learning” เพื่อสู้กับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

เทรนด์ EdTech ปี 2023

เทรนด์ EdTech ปี 2023 : เทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ ตามโลก ตลาดแรงงาน

  • การเรียนรู้ตลอดชีวิต : ตามทันโลก รับมือระบบการเรียนรู้และความรู้ที่เปลี่ยนไว

เคยมีคำกล่าวที่ว่า “ความรู้หลายอย่างในวันนี้จะล้าสมัยในวันข้างหน้า” เมื่อโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัว จะเห็นได้ว่าตอนนี้เทรนด์การเรียนรู้ตลอดชีวิตถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้คนรับมือกับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไว ดังนั้นการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม จะทำให้เรามีความพร้อมและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานได้ในอนาคต

  • การเรียนรู้เฉพาะบุคคล : เรียนรู้ให้ตรงจุด เสริมจุดอ่อน ต่อยอดจุดแข็ง เสริมศักยภาพ

ทุกคนล้วนมีความสนใจ มีความต้องการ มีจุดอ่อนและจุดแข็งที่ต่างกัน จะทำยังไงให้การเรียนนั้นสามารถตอบโจทย์กับผู้เรียนแต่ละคนที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลให้ได้มากที่สุด การเรียนรู้เฉพาะบุคคลจึงเข้ามาตอบคำถามในเรื่องนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตรงจุด สามารถเสริมจุดอ่อนได้ในสิ่งที่ผู้เรียนยังขาดทักษะ และสามารถต่อยอดทักษะที่สนใจนั้นให้กลายเป็นจุดแข็งได้ดียิ่งขึ้น

  • Extended Reality (XR) : เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก ใช้เทคโนโลยียกระดับการเรียนรู้

เทคโนโลยี Extended Reality (XR) หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า เทคโนโลยีความจริงขยาย เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเสมือนจริงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) และ Mixed Reality (MR) เทคโนโลยีนี้เข้ามาเพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้ให้ไร้ขีดจำกัดมากขึ้น ในปัจจุบันเทคโนโลยี XR ถูกนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนภาคธุรกิจ เกมออนไลน์ รวมไปถึงวงการการศึกษาอีกด้วย

  • การเรียนรู้แบบไฮบริด/แบบผสมผสาน : เรียนทั้ง Online และ On-site เสริมความสัมพันธ์ด้วย Activity

การเรียนรู้แบบไฮบริดหรือแบบผสมผสาน เป็นแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ นำมาปรับใช้เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งการเรียนในห้องเรียน (On-site) หรือเรียน Online อย่างเดียวนั้น ไม่ตอบโจทย์หรือไม่เหมาะกับทุกคน แนวทางการเรียนแบบไฮบริดจึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไปมากขึ้น 

5 สายอาชีพมาแรงในตลาดแรงงาน

การเรียนรู้ Reskill หรือ Upskill ช่วยให้เราสู้กับคนอื่นในตลาดแรงงานนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเรารู้ว่าสายงานไหนที่มาแรงใน ตลาดแรงงาน เพื่อที่เราจะได้ลงทุนกับตัวเองได้อย่างคุ้มค่า

Reskill-Upskill เรียนรู้ตลอดเวลา ตอบโจทย์ 5 สายอาชีพมาแรงในตลาดแรงงาน

  • ไอที

โลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าไปอยู่ในทุกภาคธุรกิจ ในชีวิตประจำวันของผู้คนเองก็เช่นกัน จึงทำให้สายงานโดยเฉพาะไอทียังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก

  • โลจิสติกส์

ตลาด E-Commerce ที่มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อสายอาชีพในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ แทบจะเรียกได้ว่า E-Commerce กับโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กัน ดังนั้นเทรนด์ของสายอาชีพในกลุ่มโลจิสติกส์จึงยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

  • Sales

ทีมขาย เป็นด่านที่ช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับบริษัท หลายบริษัทจะขาดตำแหน่งนี้ไปไม่ได้ เนื่องจากการขายนั้นยังจำเป็นที่จะต้องอาศัยทักษะ Soft skills หลายอย่าง เช่น ทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง หรือการสร้าง Connection ต่าง ๆ เป็นต้น จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอาชีพนี้ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอยู่เสมอ

  • Marketing

พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่จะก้าวให้ทันเทรนด์จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เป็นสิ่งที่งานสายงานการตลาดจะต้องตีโจทย์ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้า

  • ทักษะด้านภาษา

ภาษาคือตัวเชื่อมที่ไร้พรมแดน เป็นใบเบิกทางที่ช่วยเปิดกว้างโอกาสให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดแรงงานการเรียนภาษาต่างประเทศจึงถือเป็นทางเลือกที่เราสามารถนำไปต่อยอดกับสายอาชีพต่าง ๆ ในอนาคตได้

EdTech
การ Reskill หรือ Upskill ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป LEARN Corporation ในฐานะผู้นำด้าน Lifelong Learning EdTech ให้บริการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และทักษะใหม่แห่งอนาคต ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มวัยเรียน วัยทำงาน ตลอดจนทุกช่วงวัย ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “โอกาสในการเรียนรู้ ช่วยทำให้ชีวิตคนดีขึ้น” ทำความรู้จัก LEARN Corporation ให้มากขี้น >>คลิกที่นี่<<