ส่องเทรนด์ Edtech ในต่างประเทศ

#Edtech นอกจากจะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ อีกด้วย ว่าเน้นการเรียนการสอนแบบไหน หรือกำลังพัฒนาไปทางใดบ้าง
 

 
เพราะเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาการศึกษามาก ซึ่งกลุ่ม Edtech ในประเทศจีนที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดจะเป็นกลุ่มการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน เน้นการทำแพลตฟอร์มแบบ B2C รวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI เพราะระบบการศึกษาภาคบังคับยังอยู่ในความดูแลของรัฐอยู่
 
 

 
อย่างที่รู้กันว่าสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ทำให้การศึกษาเป็นเรื่องที่พวกเค้าให้ความสำคัญ จึงมีการขยายขีดความสามารถของ Edtech ให้มากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี AI และ Gamification Features เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้พร้อมกับความรู้สึกสนุกผ่านเกมส์การศึกษา เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกและรักการเรียนรู้ยิ่งขึ้น
 
 

 
จะเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ไม่ว่าจะเป็น AI, Machine Learing, Coding, Cybersecurity เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาให้ก้าวหน้าและกระจายตัวไปได้ทุกที่จากความกว้างใหญ่ของประเทศ เพื่อให้ทุกคนในประเทศได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม ลดการกระจุกตัวของประชากรในเมืองใหญ่
 
 

 
เป็นประเทศที่โดดเด่นเรื่องการศึกษอยู่แล้ว ทำให้ Edtech ที่มีส่วนใหญ่จะเน้นที่วิธีการเรียนการสอนและสนับสนุนครูให้ทำงานได้ง่ายและดีขึ้น บวกกับการใช้เทคโนโลยีในเรียน เช่น coding, virtual reality ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน
 
 

ทวีปแอฟริกา 
โดดเด่น Edtech ที่ช่วยพัฒนาครูและการหาทางออกเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษา ความสามารถในการอ่านและเขียน เพราะในบางพื้นที่อาจจะยังไม่ได้รับการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีมากนัก จึงต้องเร่งพัฒนาจากผู้สอนเป็นหลัก
 
สำหรับประเทศไทยที่ตอนนี้ Edtech ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการเรียนออนไลน์หลังเลิกเรียนมากกว่า แต่ไม่แน่อนาคตการสอนในห้องเรียนอาจพัฒนาให้เด็กได้ทั้งความสนุกและเข้าใจในเนื้อหาที่ยากๆ จนชอบการศึกษาที่โรงเรียนเลยก็ได้