สวัสดิการบริษัทแบบไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการ

สวัสดิการบริษัทแบบไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการ

สวัสดิการบริษัทแบบไหนที่คนรุ่นใหม่ต้องการ

ปัจจุบันการทำงานของพนักงานออฟฟิศเปลี่ยนไปจากเดิมมาก พนักงานรุ่นใหม่ ๆ ที่เปรียบเสมือนอนาคตองค์กร ต่างต้องการทำงานในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ‘ความอยู่ดีมีสุข’ ที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน เช่น การดูแลสุขภาพกาย-ใจของพนักงานและครอบครัว หรือการทำงานที่ยืดหยุ่น จนคนรอบตัวของพนักงานต้องเอ่ยปากว่า ‘ออฟฟิศแกดีอ่าาาา’ หลายบริษัทจึงพยายามปรับปรุงวิธีการทำงานและสวัสดิการเพื่อสร้าง ‘ความอยู่ดีมีสุข’ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานกลุ่มนี้ มาดูกันว่าอะไรบ้างที่ช่วยทำให้พนักงานรุ่นใหม่อยู่กับองค์กรไปอย่างยาวนาน

สวัสดิการบริษัท-1

สวัสดิการโดนใจ

ไม่ใช่แค่สวัสดิการพื้นฐานที่คนรุ่นใหม่มองว่าสำคัญ แต่สวัสดิการแปลกใหม่ที่ตรงอินไซต์คนกลุ่มนี้  เช่น โบนัสพิเศษประจำเดือน, อาหารกลางวัน, ให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา, นวดผ่อนคลาย, ประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว, วันลาพิเศษ หรือบางบริษัทมีสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงพิเศษที่สามารถนำไปใช้ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบได้ สวัสดิการพิเศษเหล่านี้ ถือเป็นความใส่ใจที่บริษัทมีให้คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้มองข้าม แต่ยังห่วงใยถึงปัจจัยแวดล้อมจะทำให้ชีวิตของพนักงานและครอบครัวของพวกเขามีความสุข แถมสวัสดิการที่ตรงอินไซต์เหล่านี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องที่พนักงานมักเอาไปอวดกับเพื่อนในโซเชียลอีกด้วย

คำนึงถึง “ความสุขของพนักงาน” เป็นหลัก

แน่นอนว่าอยู่ดีมีสุขได้ ก็ต้อง ‘ทำงานอย่างเป็นสุข’ ด้วย แรงงานสำคัญขององค์กร คือกลุ่มคนตั้งแต่ปลาย Gen Y ไปจนถึงกลุ่มเจน Gen Z คนเหล่านี้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตคือการสร้างสมดุลระหว่างความสุขและเงินทอง ดังนั้นบริษัทนอกจากสวัสดิการแล้ว ควรหมั่นดูแลโครงสร้าง จัดสรรวิธีการทำงาน และปรับวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ เช่น รับฟังความเห็นของทุกตำแหน่งอย่างเท่าเทียม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ยืดหยุ่น ผ่อนคลาย สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ได้มีลำดับขั้นมากจนเกินไป เพื่อลดภาวะความเครียดและความกดดันในการทำงาน

รูปแบบทำงานแบบไฮบริด (Hybrid)

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นว่าจะต้องทำในออฟฟิศเท่านั้น นี่คือความคิดของกลุ่มแรงงานรุ่นใหม่ จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา กลุ่มคนเหล่านี้ได้เรียนรู้และแสดงให้เห็นว่าการทำงานที่บ้านก็มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากที่ออฟฟิศ แต่การทำงานที่ออฟฟิศต่างหากที่ทำให้การประสิทธิลดลง เพราะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง และยังมักถูกแทรกแซงเวลาในการทำงาน ดังนั้นหลายบริษัทจึงควรเพิ่มนโยบายการทำงานแบบไฮบริด หรือทำงานที่บ้านสลับกับออฟฟิศ ซึ่งตอบโจทย์กับความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

งานที่ดี ต้องได้เรียนรู้และมีโอกาสให้ได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การที่องค์กรเปิดโอกาสให้เรียนรู้หรือลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ท้าทายความสามารถ หรือโอกาสเข้าอบรมเพิ่มทักษะต่าง ๆ คืออีกปัจจัยที่คนรุ่นใหม่ใฝ่หา เพราะถือเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยต่อยอดและพัฒนาเส้นทางอาชีพให้ก้าวหน้าในอนาคต

 

LEARN Corporation ขับเคลื่อนโดยคนรุ่นใหม่กว่า 90% ที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไปกับเรา ดูตำแหน่งงาน (คลิก)