รวมหลักสูตรอินเตอร์แปลกใหม่ คนรุ่นใหม่ จบแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน


1.BASCII หลักสูตรนวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนี้เพิ่งเปิดใหม่สดๆ ร้อนๆ เมื่อปีที่แล้ว และเปิดสอนปีนี้เป็นปีแรก โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนทั้งเรื่องเทคโนโลย นวัตกรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการ จึงเหมาะกับผู้สนใจนวัตกรรม เทคโนโลยี ชอบการค้นคว้า วิจัย เปิดรับความก้าวหน้า และสิ่งแปลกใหม่ สามารถใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เช่น start up หรือ innovation product ต่างๆ ในอนาคต 
ข้อมูลเพิ่มเติม : inter-bascii-chula.com

2.สาขาวิขาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หลักสูตรนี้ถือว่าเปิดมาเพื่อตอบสนองการตลาดอุตสาหกรรมด้านคอนเสิร์ตและมัลติมีเดียในปัจจุบันโดยเฉพาะ เพราะการทำงานในอุตสาหกรรมด้านคอนเสิร์ต ต้องการคนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งองค์รวมด้านแสง สี เสียง รวมไปถึงด้านวิศวกรรมในคนๆ เดียว ดังนั้น การเรียนในหลักสูตรนี้แม้ว่าเป็นจะเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างเฉพาะทาง แต่รับรองว่าถ้าจบมาแล้วมีงานทำแน่นอน
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=17381

3.คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พอได้ยินว่าเป็นคณะแพทย์ศาสตร์ คุณอาจจะสงสัยว่ามันแปลกใหม่กว่าที่อื่นยังไง แต่ที่นี่จะมีการปรับวิชาให้ทันสมัยทันโลกมากขึ้น มุ่งเน้นผลิตแพทย์ที่ทำหน้าที่ได้มากกว่ารักษาโรค เพราะนักศึกษาที่จบมาต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงทักษะในการสื่อสารกับคนไข้ที่มากขึ้นอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/international.php

4.สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้ยินชื่อแล้วอาจจะงงกันก็ไม่แปลก เพราะสาขานี้เพิ่งเปิดสดๆ ร้อนๆ โดยหลักสูตรนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ ตลอดจนการสืบค้นหาหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้จะแบ่งเรียนที่ประเทศไทยในปีที่ 1 – 2 และเรียนที่ DMU ประเทศอังกฤษในชั้นปีที่ 3 – 4 ตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเดอ มอนต์ฟอร์ต ประเทศอังกฤษ ทำให้หลังจบการศึกษาจะได้รับถึง 2 ปริญญากันเลย
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://inter.eng.swu.ac.th/

นี้ก็เป็นแค่หลักสูตรอินเตอร์ที่เปิดใหม่คร่าวๆ เท่านั้น สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียด หรือต้องการติวเข้มเพื่อพิชิตชัยมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศ Ignite by OnDemand พร้อมดูแลน้องๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด คอยให้คำปรึกษาและพูดคุยกับน้องๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู้กับสนามสอบเข้าภาคอินเตอร์ทุกสถาบัน